Visa allt om Anders Lidmalm Data Konsult Aktiebolag
Visa allt om Anders Lidmalm Data Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 961 0 0 0 61 653 674 1 086 1 037 1 068
Övrig omsättning - - - 12 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 100 -9 -20 -16 -243 -126 9 -87 8 -11
Resultat efter finansnetto 80 -18 208 8 -318 -58 137 -125 -41 49
Årets resultat 80 -18 208 8 -318 -58 137 -125 -51 45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 466 499 521 308 305 386 320 231 203 492
Omsättningstillgångar 462 31 25 34 59 474 632 517 694 397
Tillgångar 928 530 546 342 364 860 952 748 897 890
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 549 469 487 279 271 589 662 565 689 740
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 378 61 60 62 93 271 290 182 207 149
Skulder och eget kapital 928 530 546 342 364 860 952 748 897 890
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 85 310 90 350 360 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 565 - 0 - 55 120 220 190 180 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 166 - 0 - 51 145 91 235 182 171
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 961 0 0 12 61 653 674 1 086 1 037 1 068
Nyckeltal
Antal anställda 2 - 0 - 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 481 - - - 31 327 225 543 519 534
Personalkostnader per anställd (tkr) 380 - - - 84 291 138 403 369 390
Rörelseresultat, EBITDA 105 -2 -10 -3 -225 -100 40 -47 29 11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -90,66% -3,12% -37,94% 4,73% -2,90% -%
Du Pont-modellen 11,64% -% -% -% -63,74% -6,74% 14,29% -10,29% 2,79% 5,51%
Vinstmarginal 11,24% -% -% -% -380,33% -8,88% 20,18% -7,09% 2,41% 4,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,74% -% -% -% -55,74% 31,09% 50,74% 30,85% 46,96% 23,22%
Soliditet 59,16% 88,49% 89,19% 81,58% 74,45% 68,49% 69,54% 75,53% 76,81% 83,15%
Kassalikviditet 122,22% 50,82% 41,67% 54,84% 63,44% 174,91% 217,93% 284,07% 335,27% 266,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...