Visa allt om H M Holmgrens Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 934 6 760 3 294 4 978 3 555 3 285 3 628 2 412 2 562 2 769
Övrig omsättning - 7 - 13 - - - 16 1 3
Rörelseresultat (EBIT) 1 166 970 -49 516 235 518 725 305 84 295
Resultat efter finansnetto 1 153 947 -69 498 196 471 651 160 -44 190
Årets resultat 851 725 13 251 85 267 570 160 -44 190
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 355 86 93 89 17 32 51 78 65 61
Omsättningstillgångar 2 120 1 610 1 001 1 115 991 1 134 1 046 986 918 1 261
Tillgångar 2 475 1 696 1 094 1 204 1 009 1 165 1 097 1 064 983 1 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 490 939 214 401 460 374 108 -462 -622 -578
Obeskattade reserver 274 224 215 321 179 117 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 112 0 0 0 0 101 410 67 0 20
Kortfristiga skulder 600 533 666 483 370 572 579 1 459 1 605 1 880
Skulder och eget kapital 2 475 1 696 1 094 1 204 1 009 1 165 1 097 1 064 983 1 322
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 304 242 338 367 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 792 1 858 1 333 1 669 1 298 766 1 011 653 898 903
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 579 544 464 555 420 302 419 321 401 329
Utdelning till aktieägare 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 934 6 767 3 294 4 991 3 555 3 285 3 628 2 428 2 563 2 772
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 387 1 352 824 996 711 821 726 603 641 692
Personalkostnader per anställd (tkr) 558 552 502 528 402 432 357 337 409 395
Rörelseresultat, EBITDA 1 232 993 -21 540 249 532 744 322 101 313
Nettoomsättningförändring 2,57% 105,22% -33,83% 40,03% 8,22% -9,45% 50,41% -5,85% -7,48% -%
Du Pont-modellen 47,11% 57,19% -4,48% 42,86% 23,29% 44,46% 66,09% 28,67% 8,55% 22,31%
Vinstmarginal 16,82% 14,35% -1,49% 10,37% 6,61% 15,77% 19,98% 12,65% 3,28% 10,65%
Bruttovinstmarginal 75,86% 74,02% 79,96% 82,48% 80,53% 83,65% 82,61% 82,46% 84,89% 82,48%
Rörelsekapital/omsättning 21,92% 15,93% 10,17% 12,70% 17,47% 17,11% 12,87% -19,61% -26,81% -22,35%
Soliditet 68,84% 65,67% 34,89% 52,95% 58,66% 39,50% 9,85% -43,42% -63,28% -43,72%
Kassalikviditet 308,83% 257,97% 115,32% 201,86% 219,19% 176,57% 154,23% 58,40% 50,28% 59,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...