Visa allt om H M Holmgrens Måleri Aktiebolag
Visa allt om H M Holmgrens Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 154 6 934 6 760 3 294 4 978 3 555 3 285 3 628 2 412 2 562
Övrig omsättning 27 - 7 - 13 - - - 16 1
Rörelseresultat (EBIT) 945 1 166 970 -49 516 235 518 725 305 84
Resultat efter finansnetto 914 1 153 947 -69 498 196 471 651 160 -44
Årets resultat 668 851 725 13 251 85 267 570 160 -44
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 810 355 86 93 89 17 32 51 78 65
Omsättningstillgångar 1 266 2 120 1 610 1 001 1 115 991 1 134 1 046 986 918
Tillgångar 3 076 2 475 1 696 1 094 1 204 1 009 1 165 1 097 1 064 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 258 1 490 939 214 401 460 374 108 -462 -622
Obeskattade reserver 266 274 224 215 321 179 117 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 880 112 0 0 0 0 101 410 67 0
Kortfristiga skulder 672 600 533 666 483 370 572 579 1 459 1 605
Skulder och eget kapital 3 076 2 475 1 696 1 094 1 204 1 009 1 165 1 097 1 064 983
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 304 242 338 367
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 792 1 858 1 333 1 669 1 298 766 1 011 653 898
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 579 544 464 555 420 302 419 321 401
Utdelning till aktieägare 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 181 6 934 6 767 3 294 4 991 3 555 3 285 3 628 2 428 2 563
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 4 5 5 4 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 359 1 387 1 352 824 996 711 821 726 603 641
Personalkostnader per anställd (tkr) 560 558 552 502 528 402 432 357 337 409
Rörelseresultat, EBITDA 1 054 1 232 993 -21 540 249 532 744 322 101
Nettoomsättningförändring 17,59% 2,57% 105,22% -33,83% 40,03% 8,22% -9,45% 50,41% -5,85% -%
Du Pont-modellen 30,72% 47,11% 57,19% -4,48% 42,86% 23,29% 44,46% 66,09% 28,67% 8,55%
Vinstmarginal 11,59% 16,82% 14,35% -1,49% 10,37% 6,61% 15,77% 19,98% 12,65% 3,28%
Bruttovinstmarginal 77,03% 75,86% 74,02% 79,96% 82,48% 80,53% 83,65% 82,61% 82,46% 84,89%
Rörelsekapital/omsättning 7,28% 21,92% 15,93% 10,17% 12,70% 17,47% 17,11% 12,87% -19,61% -26,81%
Soliditet 47,64% 68,84% 65,67% 34,89% 52,95% 58,66% 39,50% 9,85% -43,42% -63,28%
Kassalikviditet 148,81% 308,83% 257,97% 115,32% 201,86% 219,19% 176,57% 154,23% 58,40% 50,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...