Visa allt om Sandhamns Rederi Aktiebolag
Visa allt om Sandhamns Rederi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 209 1 669 1 696 2 021 4 946 3 861 3 496 3 357 3 126 2 774
Övrig omsättning 356 - - 4 000 - - 1 100 - 31
Rörelseresultat (EBIT) -192 -421 -333 2 872 929 484 607 670 12 388
Resultat efter finansnetto -191 -408 -294 2 873 928 487 612 684 21 394
Årets resultat 2 0 11 1 487 583 319 342 348 150 186
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 586 759 237 1 951 1 657 1 384 561 300 429 618
Omsättningstillgångar 3 493 4 040 4 809 5 353 3 162 2 631 2 756 2 539 1 798 2 700
Tillgångar 4 080 4 799 5 046 7 304 4 819 4 015 3 317 2 839 2 227 3 318
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 046 3 044 3 193 4 363 2 876 2 293 1 993 1 651 1 303 1 154
Obeskattade reserver 765 960 1 371 1 749 833 699 650 505 307 503
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 269 795 481 1 193 1 111 1 023 674 683 616 1 661
Skulder och eget kapital 4 080 4 799 5 046 7 304 4 819 4 015 3 317 2 839 2 227 3 318
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 443 419 418 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 142 72 1 031 1 078 927 576 472 553 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 62 95 38 154 513 463 423 275 348 250
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 180 0 0 19 0 0 0
Omsättning 1 565 1 669 1 696 6 021 4 946 3 861 3 497 3 457 3 126 2 805
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 605 835 848 1 011 2 473 1 287 1 165 1 119 1 042 925
Personalkostnader per anställd (tkr) 60 138 66 578 805 472 489 402 440 326
Rörelseresultat, EBITDA -20 -249 -119 3 092 1 147 672 827 826 207 599
Nettoomsättningförändring -27,56% -1,59% -16,08% -59,14% 28,10% 10,44% 4,14% 7,39% 12,69% -%
Du Pont-modellen -4,68% -8,44% -5,75% 39,33% 19,28% 12,18% 18,45% 24,13% 0,99% 11,87%
Vinstmarginal -15,80% -24,27% -17,10% 142,16% 18,78% 12,67% 17,51% 20,41% 0,70% 14,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 266,67% 194,43% 255,19% 205,84% 41,47% 41,65% 59,55% 55,29% 37,81% 37,45%
Soliditet 89,28% 79,03% 84,47% 77,38% 72,42% 69,94% 74,53% 70,96% 68,43% 45,69%
Kassalikviditet 1 298,51% 508,18% 999,79% 448,70% 284,61% 257,18% 408,90% 371,74% 291,88% 162,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...