Visa allt om Tviksta Fastighets AB
Visa allt om Tviksta Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 307 222 598 696 917 878 783 1 009 1 201 779
Övrig omsättning - 1 68 21 - 231 145 - - 7
Rörelseresultat (EBIT) 73 55 -364 153 64 68 102 224 33 66
Resultat efter finansnetto -24 -70 -482 80 47 67 92 210 16 58
Årets resultat -24 -70 -408 55 58 71 30 124 16 58
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 810 1 885 2 017 2 018 963 303 358 275 256 305
Omsättningstillgångar 0 8 28 334 365 411 165 233 141 14
Tillgångar 1 810 1 892 2 045 2 352 1 327 713 523 507 397 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -159 -135 -65 343 288 230 200 170 46 30
Obeskattade reserver 0 0 0 74 73 107 136 86 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 788 1 861 1 993 1 559 532 0 0 77 88 59
Kortfristiga skulder 181 167 117 376 435 377 189 176 265 230
Skulder och eget kapital 1 810 1 892 2 045 2 352 1 327 713 523 507 397 319
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 125 92 86 75 75 56
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 100 0 0 96 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 48 24 46 65 27 24 23 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
Omsättning 307 223 666 717 917 1 109 928 1 009 1 201 786
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 598 696 917 878 783 1 009 1 201 779
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 156 33 178 286 114 99 98 67
Rörelseresultat, EBITDA 148 130 -261 210 98 95 150 276 82 110
Nettoomsättningförändring 38,29% -62,88% -14,08% -24,10% 4,44% 12,13% -22,40% -15,99% 54,17% -%
Du Pont-modellen 4,03% 2,91% -17,80% 6,51% 4,82% 9,54% 19,50% 44,18% 8,31% 20,69%
Vinstmarginal 23,78% 24,77% -60,87% 21,98% 6,98% 7,74% 13,03% 22,20% 2,75% 8,47%
Bruttovinstmarginal 62,21% 84,68% 15,22% 65,95% 61,50% 54,67% 61,56% 71,46% 47,79% 75,35%
Rörelsekapital/omsättning -58,96% -71,62% -14,88% -6,03% -7,63% 3,87% -3,07% 5,65% -10,32% -27,73%
Soliditet -8,78% -7,14% -3,18% 16,90% 25,76% 43,32% 57,41% 45,74% 11,59% 9,40%
Kassalikviditet 0,00% 4,79% 23,93% 50,80% 51,03% 109,02% 87,30% 132,39% 43,02% 6,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...