Visa allt om Städpoolen i södra Sverige AB
Visa allt om Städpoolen i södra Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 042 12 219 14 842 13 751 13 212 10 131 11 242 12 659 12 096 9 557
Övrig omsättning 587 115 246 564 464 - - 125 - 103
Rörelseresultat (EBIT) 122 -875 22 276 878 -251 -79 -265 220 451
Resultat efter finansnetto 97 -919 -21 262 877 -266 -108 -262 242 442
Årets resultat 97 -919 -21 184 733 -266 -108 -80 118 231
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 119 180 227 182 99 62 89 103 111 45
Omsättningstillgångar 1 768 1 657 4 135 2 895 3 903 1 930 2 223 2 842 3 122 2 515
Tillgångar 1 887 1 837 4 361 3 077 4 002 1 993 2 313 2 945 3 233 2 560
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -427 -524 395 415 481 -252 13 121 401 383
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 182 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 21 66 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 314 2 361 3 946 2 595 3 520 2 245 2 299 2 824 2 650 2 062
Skulder och eget kapital 1 887 1 837 4 361 3 077 4 002 1 993 2 313 2 945 3 233 2 560
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 675 928 441 438 511 584 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 257 6 458 7 045 5 346 5 026 5 266 6 158 6 426 5 380 4 457
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 386 2 295 2 483 2 221 2 335 2 024 2 321 2 660 2 098 1 799
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 250 0 0 0 200 100
Omsättning 12 629 12 334 15 088 14 315 13 676 10 131 11 242 12 784 12 096 9 660
Nyckeltal
Antal anställda 30 30 30 28 28 20 21 29 31 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) 401 407 495 491 472 507 535 437 390 398
Personalkostnader per anställd (tkr) 304 314 335 354 330 396 425 348 296 293
Rörelseresultat, EBITDA 189 -808 88 323 919 -224 -51 -235 254 485
Nettoomsättningförändring -1,45% -17,67% 7,93% 4,08% 30,41% -9,88% -11,19% 4,65% 26,57% -%
Du Pont-modellen 7,63% -47,41% 0,62% 9,33% 22,21% -12,34% -3,11% -7,98% 7,67% 18,01%
Vinstmarginal 1,20% -7,13% 0,18% 2,09% 6,73% -2,43% -0,64% -1,86% 2,05% 4,82%
Bruttovinstmarginal 97,72% 98,03% 98,56% 98,19% 90,16% 95,99% 97,58% 97,83% 96,63% 96,79%
Rörelsekapital/omsättning -4,53% -5,76% 1,27% 2,18% 2,90% -3,11% -0,68% 0,14% 3,90% 4,74%
Soliditet -22,63% -28,52% 9,06% 13,49% 12,02% -12,64% 0,56% 4,11% 16,46% 18,20%
Kassalikviditet 75,32% 69,08% 103,95% 110,52% 109,66% 79,78% 90,60% 95,72% 112,30% 113,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...