Visa allt om Umeå Maskinteknik Aktiebolag
Visa allt om Umeå Maskinteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 180 1 392 1 432 1 637 1 611 1 228 1 357 97 651 2 208
Övrig omsättning - - - 3 - - - - 661 3
Rörelseresultat (EBIT) -254 -172 34 67 -13 -30 71 -21 15 -82
Resultat efter finansnetto -254 -172 34 67 -12 -31 72 -15 11 -84
Årets resultat -254 -172 27 57 -11 -31 71 -15 0 -84
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 38 71 105 140 61 59 13 0 38
Omsättningstillgångar 1 135 1 470 1 467 1 401 1 114 911 1 132 988 1 121 1 036
Tillgångar 1 149 1 508 1 538 1 506 1 254 972 1 190 1 001 1 121 1 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 178 177 240 213 156 167 198 127 142 142
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242
Kortfristiga skulder 971 1 331 1 298 1 293 1 098 805 992 874 979 690
Skulder och eget kapital 1 149 1 508 1 538 1 506 1 254 972 1 190 1 001 1 121 1 073
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 390 344 310 0 164 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 349 391 391 391 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 130 137 143 143 142 127 118 0 73 101
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 180 1 392 1 432 1 640 1 611 1 228 1 357 97 1 312 2 211
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 180 1 392 - 1 637 1 611 1 228 1 357 97 651 2 208
Personalkostnader per anställd (tkr) 479 529 - 534 532 476 428 - 237 402
Rörelseresultat, EBITDA -230 -139 68 102 9 -22 86 -21 18 -52
Nettoomsättningförändring -15,23% -2,79% -12,52% 1,61% 31,19% -9,51% 1 298,97% -85,10% -70,52% -%
Du Pont-modellen -22,11% -11,41% 2,28% 4,45% -0,96% -3,09% 6,05% -1,50% 1,34% -7,55%
Vinstmarginal -21,53% -12,36% 2,44% 4,09% -0,74% -2,44% 5,31% -15,46% 2,30% -3,67%
Bruttovinstmarginal 46,78% 48,64% 61,03% 55,77% 53,76% 67,92% 59,25% 25,77% -19,35% 32,97%
Rörelsekapital/omsättning 13,90% 9,99% 11,80% 6,60% 0,99% 8,63% 10,32% 117,53% 21,81% 15,67%
Soliditet 15,49% 11,74% 15,60% 14,14% 12,44% 17,18% 16,64% 12,69% 12,67% 13,23%
Kassalikviditet 110,40% 109,02% 111,40% 106,65% 99,91% 109,94% 112,70% 113,04% 114,50% 138,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...