Visa allt om Umeå Maskinteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 392 1 432 1 637 1 611 1 228 1 357 97 651 2 208 2 408
Övrig omsättning - - 3 - - - - 661 3 7
Rörelseresultat (EBIT) -172 34 67 -13 -30 71 -21 15 -82 -225
Resultat efter finansnetto -172 34 67 -12 -31 72 -15 11 -84 -228
Årets resultat -172 27 57 -11 -31 71 -15 0 -84 -34
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 71 105 140 61 59 13 0 38 67
Omsättningstillgångar 1 470 1 467 1 401 1 114 911 1 132 988 1 121 1 036 856
Tillgångar 1 508 1 538 1 506 1 254 972 1 190 1 001 1 121 1 073 924
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 240 213 156 167 198 127 142 142 226
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 242 193
Kortfristiga skulder 1 331 1 298 1 293 1 098 805 992 874 979 690 505
Skulder och eget kapital 1 508 1 538 1 506 1 254 972 1 190 1 001 1 121 1 073 924
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 390 344 310 0 164 292 316
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 391 391 391 - 0 0 0 0 0 245
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 137 143 143 142 127 118 0 73 101 211
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 392 1 432 1 640 1 611 1 228 1 357 97 1 312 2 211 2 415
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 392 - 1 637 1 611 1 228 1 357 97 651 2 208 1 204
Personalkostnader per anställd (tkr) 529 - 534 532 476 428 - 237 402 391
Rörelseresultat, EBITDA -139 68 102 9 -22 86 -21 18 -52 -198
Nettoomsättningförändring -2,79% -12,52% 1,61% 31,19% -9,51% 1 298,97% -85,10% -70,52% -8,31% -%
Du Pont-modellen -11,41% 2,28% 4,45% -0,96% -3,09% 6,05% -1,50% 1,34% -7,55% -24,24%
Vinstmarginal -12,36% 2,44% 4,09% -0,74% -2,44% 5,31% -15,46% 2,30% -3,67% -9,30%
Bruttovinstmarginal 48,64% 61,03% 55,77% 53,76% 67,92% 59,25% 25,77% -19,35% 32,97% 40,49%
Rörelsekapital/omsättning 9,99% 11,80% 6,60% 0,99% 8,63% 10,32% 117,53% 21,81% 15,67% 14,58%
Soliditet 11,74% 15,60% 14,14% 12,44% 17,18% 16,64% 12,69% 12,67% 13,23% 24,46%
Kassalikviditet 109,02% 111,40% 106,65% 99,91% 109,94% 112,70% 113,04% 114,50% 138,70% 160,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...