Visa allt om Fastighets AB Lövträdet
Visa allt om Fastighets AB Lövträdet

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 205 - 265 319 221 349 389 315 1 732 2 084
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 169 - 203 264 34 190 -147 -492 828 1 318
Resultat efter finansnetto 167 - 203 264 34 190 -147 -490 845 1 317
Årets resultat 130 - 178 264 34 190 -147 -490 845 1 317
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 817 - 4 817 4 817 17 18 1 208 444 330 258
Omsättningstillgångar 1 749 - 1 069 1 034 2 422 2 049 702 1 592 2 251 2 182
Tillgångar 6 566 - 5 886 5 851 2 439 2 067 1 910 2 035 2 581 2 441
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 837 - 2 362 2 184 1 920 1 886 1 695 1 842 2 332 1 487
Obeskattade reserver 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 728 - 3 523 3 667 519 182 214 193 249 954
Skulder och eget kapital 6 566 - 5 886 5 851 2 439 2 067 1 910 2 035 2 581 2 441
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 205 - 265 319 221 349 389 315 1 732 2 084
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 169 - 203 264 36 216 -81 -355 965 1 415
Nettoomsättningförändring -% -% -16,93% 44,34% -36,68% -10,28% 23,49% -81,81% -16,89% -%
Du Pont-modellen 2,57% -% 3,45% 4,51% 1,39% 9,19% -7,70% -24,08% 32,78% 53,99%
Vinstmarginal 82,44% -% 76,60% 82,76% 15,38% 54,44% -37,79% -155,56% 48,85% 63,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -965,37% -% -926,04% -825,39% 861,09% 534,96% 125,45% 444,13% 115,59% 58,93%
Soliditet 43,21% -% 40,13% 37,33% 78,72% 91,24% 88,74% 90,52% 90,35% 60,92%
Kassalikviditet 46,92% -% 30,34% 28,20% 466,67% 1 125,82% 328,04% 824,87% 904,02% 228,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...