Visa allt om Erikssons Matthus i Stockholm AB
Visa allt om Erikssons Matthus i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 050 2 054 2 200 2 059 2 423 3 106 3 328 3 798 1 898 2 539
Övrig omsättning 137 678 64 163 321 213 296 134 146 44
Rörelseresultat (EBIT) 103 381 -137 25 62 372 134 59 -75 12
Resultat efter finansnetto 91 384 -136 26 60 312 147 58 -76 9
Årets resultat 71 225 2 17 43 172 81 31 28 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 7 14 26 37 14 21 35 25
Omsättningstillgångar 3 575 3 890 4 346 3 435 3 550 4 051 3 713 2 410 4 942 5 363
Tillgångar 3 575 3 894 4 352 3 449 3 576 4 089 3 727 2 431 4 977 5 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 322 1 251 1 026 1 024 1 007 1 091 925 843 812 784
Obeskattade reserver 96 96 0 143 143 143 68 32 18 136
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 622 1 085 1 085 1 085 1 093 991 991 1 194 3 540 3 565
Kortfristiga skulder 535 1 462 2 241 1 197 1 334 1 863 1 743 362 607 903
Skulder och eget kapital 3 575 3 894 4 352 3 449 3 576 4 089 3 727 2 431 4 977 5 389
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 300 300 240 240 240 247 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 500 450 402 54 177 31 168 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 157 158 116 111 156 97 128 78 74 64
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0
Omsättning 2 187 2 732 2 264 2 222 2 744 3 319 3 624 3 932 2 044 2 583
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 025 1 027 1 100 1 030 1 212 1 553 1 109 1 899 949 1 270
Personalkostnader per anställd (tkr) 324 343 243 226 326 205 179 140 161 150
Rörelseresultat, EBITDA 107 384 -130 37 74 381 141 73 -58 27
Nettoomsättningförändring -0,19% -6,64% 6,85% -15,02% -21,99% -6,67% -12,37% 100,11% -25,25% -%
Du Pont-modellen 2,88% 9,96% -3,12% 0,75% 1,73% 10,49% 3,94% 2,47% -1,49% 0,22%
Vinstmarginal 5,02% 18,89% -6,18% 1,26% 2,56% 13,81% 4,42% 1,58% -3,90% 0,47%
Bruttovinstmarginal 66,54% 63,49% 62,09% 73,34% 67,97% 61,56% 63,79% 36,23% 61,80% 63,49%
Rörelsekapital/omsättning 148,29% 118,21% 95,68% 108,69% 91,46% 70,44% 59,19% 53,92% 228,40% 175,66%
Soliditet 39,07% 34,05% 23,58% 32,75% 31,11% 29,26% 26,16% 35,62% 16,58% 16,37%
Kassalikviditet 231,40% 97,88% 42,75% 54,30% 48,43% 61,51% 51,52% 140,06% 129,65% 83,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...