Visa allt om G.V. Sjukgymnastik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 157 1 195 1 102 1 118 1 309 1 237 1 280 1 226 1 220 834
Övrig omsättning - - 61 - - 100 74 108 88 90
Rörelseresultat (EBIT) 259 264 280 280 247 263 190 185 271 -23
Resultat efter finansnetto 306 252 271 303 206 280 121 160 283 -33
Årets resultat 267 160 127 204 114 132 45 57 153 1
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 142 1 084 1 124 1 049 802 954 578 715 573 621
Omsättningstillgångar 543 621 523 549 799 665 843 765 760 574
Tillgångar 1 685 1 705 1 648 1 598 1 602 1 619 1 420 1 481 1 333 1 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 823 712 708 831 771 785 779 826 859 795
Obeskattade reserver 595 618 574 478 443 403 297 268 195 126
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 186 225 262 176 204 231 179 217 0 149
Kortfristiga skulder 80 149 104 113 184 201 164 169 279 125
Skulder och eget kapital 1 685 1 705 1 648 1 598 1 602 1 619 1 420 1 481 1 333 1 195
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 343 0 0 333 370 370 337 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 397 385 0 348 397 83 74 63 56 56
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 276 292 284 163 320 327 338 338 302 254
Utdelning till aktieägare 160 156 156 250 143 128 127 92 89 89
Omsättning 1 157 1 195 1 163 1 118 1 309 1 337 1 354 1 334 1 308 924
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 157 1 195 1 102 1 118 655 619 640 613 610 417
Personalkostnader per anställd (tkr) 673 676 642 511 359 374 395 386 353 308
Rörelseresultat, EBITDA 302 305 298 369 336 300 288 282 333 43
Nettoomsättningförändring -3,18% 8,44% -1,43% -14,59% 5,82% -3,36% 4,40% 0,49% 46,28% -%
Du Pont-modellen 18,81% 15,54% 17,48% 19,09% 15,48% 17,29% 13,94% 13,50% 22,51% -1,51%
Vinstmarginal 27,40% 22,18% 26,13% 27,28% 18,95% 22,64% 15,47% 16,31% 24,59% -2,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,77% 100,00% 99,92% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,02% 39,50% 38,02% 39,00% 46,98% 37,51% 53,05% 48,61% 39,43% 53,84%
Soliditet 76,39% 70,03% 68,63% 74,05% 68,51% 66,83% 69,92% 68,80% 74,97% 74,12%
Kassalikviditet 678,75% 416,78% 502,88% 485,84% 434,24% 330,85% 514,02% 452,66% 272,40% 459,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...