Visa allt om G.V. Sjukgymnastik AB
Visa allt om G.V. Sjukgymnastik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 184 1 157 1 195 1 102 1 118 1 309 1 237 1 280 1 226 1 220
Övrig omsättning - - - 61 - - 100 74 108 88
Rörelseresultat (EBIT) 186 259 264 280 280 247 263 190 185 271
Resultat efter finansnetto 316 306 252 271 303 206 280 121 160 283
Årets resultat 231 267 160 127 204 114 132 45 57 153
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 625 1 142 1 084 1 124 1 049 802 954 578 715 573
Omsättningstillgångar 173 543 621 523 549 799 665 843 765 760
Tillgångar 1 798 1 685 1 705 1 648 1 598 1 602 1 619 1 420 1 481 1 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 894 823 712 708 831 771 785 779 826 859
Obeskattade reserver 628 595 618 574 478 443 403 297 268 195
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 186 225 262 176 204 231 179 217 0
Kortfristiga skulder 76 80 149 104 113 184 201 164 169 279
Skulder och eget kapital 1 798 1 685 1 705 1 648 1 598 1 602 1 619 1 420 1 481 1 333
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 343 0 0 333 370 370 337
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 416 397 385 0 348 397 83 74 63 56
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 283 276 292 284 163 320 327 338 338 302
Utdelning till aktieägare 180 160 156 156 250 143 128 127 92 89
Omsättning 1 184 1 157 1 195 1 163 1 118 1 309 1 337 1 354 1 334 1 308
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 184 1 157 1 195 1 102 1 118 655 619 640 613 610
Personalkostnader per anställd (tkr) 706 673 676 642 511 359 374 395 386 353
Rörelseresultat, EBITDA 217 302 305 298 369 336 300 288 282 333
Nettoomsättningförändring 2,33% -3,18% 8,44% -1,43% -14,59% 5,82% -3,36% 4,40% 0,49% -%
Du Pont-modellen 19,13% 18,81% 15,54% 17,48% 19,09% 15,48% 17,29% 13,94% 13,50% 22,51%
Vinstmarginal 29,05% 27,40% 22,18% 26,13% 27,28% 18,95% 22,64% 15,47% 16,31% 24,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,77% 100,00% 99,92%
Rörelsekapital/omsättning 8,19% 40,02% 39,50% 38,02% 39,00% 46,98% 37,51% 53,05% 48,61% 39,43%
Soliditet 76,97% 76,39% 70,03% 68,63% 74,05% 68,51% 66,83% 69,92% 68,80% 74,97%
Kassalikviditet 227,63% 678,75% 416,78% 502,88% 485,84% 434,24% 330,85% 514,02% 452,66% 272,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...