Visa allt om JIEF Kiosk AB
Visa allt om JIEF Kiosk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 * 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 0 - -2 -2 0 0 -8 -1 -1 1
Resultat efter finansnetto -6 - -2 -3 0 0 -8 -1 -1 0
Årets resultat -6 - -2 -3 0 0 -8 -1 -1 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 * 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 99 - 114 114 114 114 114 114 114 119
Tillgångar 99 - 114 114 114 114 114 114 114 119
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 - 88 89 92 92 94 101 101 102
Obeskattade reserver 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 - 26 24 22 21 21 13 12 17
Skulder och eget kapital 99 - 114 114 114 114 114 114 114 119
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 - 0 0 0 0 0 0 0 3
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 - -2 -2 0 0 -8 -1 -1 1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 82,83% -% 77,19% 78,07% 80,70% 80,70% 82,46% 88,60% 88,60% 85,71%
Kassalikviditet 550,00% -% 438,46% 475,00% 518,18% 542,86% 542,86% 876,92% 950,00% 700,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-06: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...