Visa allt om JIEF Kiosk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) - -2 -2 0 0 -8 -1 -1 1 -15
Resultat efter finansnetto - -2 -3 0 0 -8 -1 -1 0 -15
Årets resultat - -2 -3 0 0 -8 -1 -1 0 -15
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar - 114 114 114 114 114 114 114 119 125
Tillgångar - 114 114 114 114 114 114 114 119 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 88 89 92 92 94 101 101 102 102
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 26 24 22 21 21 13 12 17 23
Skulder och eget kapital - 114 114 114 114 114 114 114 119 125
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 31
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 8
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - -2 -2 0 0 -8 -1 -1 1 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% 77,19% 78,07% 80,70% 80,70% 82,46% 88,60% 88,60% 85,71% 81,60%
Kassalikviditet -% 438,46% 475,00% 518,18% 542,86% 542,86% 876,92% 950,00% 700,00% 543,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...