Visa allt om Beredskapsmuseet i Djuramossa AB
Visa allt om Beredskapsmuseet i Djuramossa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 002 938 1 013 1 163 1 329 1 069 1 110 912 882 874
Övrig omsättning 93 186 141 85 67 535 508 511 477 11
Rörelseresultat (EBIT) 34 66 177 -55 95 303 222 130 155 184
Resultat efter finansnetto 13 44 146 -84 61 271 193 94 126 154
Årets resultat 11 36 115 -82 41 192 134 64 93 109
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 848 875 914 954 998 1 034 1 096 1 171 1 155 1 180
Omsättningstillgångar 184 244 211 135 334 182 135 115 136 104
Tillgångar 1 032 1 118 1 125 1 089 1 332 1 216 1 231 1 286 1 291 1 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 691 681 667 552 625 734 652 608 634 621
Obeskattade reserver 6 10 14 16 19 0 19 11 6 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 182 220 258 296 334 260 289 336 365 412
Kortfristiga skulder 153 209 187 225 355 223 272 331 287 243
Skulder och eget kapital 1 032 1 118 1 125 1 089 1 332 1 216 1 231 1 286 1 291 1 285
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 192 150 150 114 135 140 158 96 70 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 39 37 26 17 14 16 29 55 70 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 70 53 52 44 47 46 54 49 42 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 130 130 90 90 80
Omsättning 1 095 1 124 1 154 1 248 1 396 1 604 1 618 1 423 1 359 885
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 501 469 507 582 665 535 555 456 441 437
Personalkostnader per anställd (tkr) 152 125 124 96 108 94 135 106 98 20
Rörelseresultat, EBITDA 75 105 217 -10 145 352 278 187 212 241
Nettoomsättningförändring 6,82% -7,40% -12,90% -12,49% 24,32% -3,69% 21,71% 3,40% 0,92% -%
Du Pont-modellen 3,39% 5,90% 15,82% -4,96% 7,28% 25,00% 18,03% 10,11% 12,08% 14,32%
Vinstmarginal 3,49% 7,04% 17,57% -4,64% 7,30% 28,44% 20,00% 14,25% 17,69% 21,05%
Bruttovinstmarginal 88,72% 86,78% 87,76% 90,80% 87,74% 82,13% 82,52% 80,04% 79,82% 89,59%
Rörelsekapital/omsättning 3,09% 3,73% 2,37% -7,74% -1,58% -3,84% -12,34% -23,68% -17,12% -15,90%
Soliditet 67,41% 61,61% 60,26% 51,77% 47,97% 60,36% 54,10% 47,89% 49,44% 48,89%
Kassalikviditet 120,26% 116,27% 110,70% 57,33% 93,52% 78,92% 44,49% 33,84% 44,25% 30,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...