Visa allt om Above Möbel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 22 970 27 204 17 933 15 473 14 181 12 264 13 956 13 384 15 935 14 519
Övrig omsättning 327 147 419 441 223 187 359 212 193 180
Rörelseresultat (EBIT) 583 1 520 -173 -27 230 -479 418 -1 260 864 167
Resultat efter finansnetto 600 1 504 -236 -135 208 -500 382 -1 258 828 123
Årets resultat 304 1 190 -236 -135 208 -500 382 -833 444 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 896 643 777 634 673 126 221 414 591 606
Omsättningstillgångar 7 111 6 153 4 449 3 603 3 281 3 343 4 208 2 568 4 120 3 234
Tillgångar 8 007 6 796 5 225 4 237 3 955 3 469 4 429 2 983 4 711 3 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 475 2 172 982 1 218 1 353 1 145 1 645 1 263 2 096 1 652
Obeskattade reserver 463 262 0 0 0 0 0 0 425 214
Avsättningar (tkr) 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 487 1 562 1 814 1 316 1 609 1 549 1 058 483 489 910
Kortfristiga skulder 3 546 2 765 2 430 1 703 993 776 1 726 1 236 1 701 1 064
Skulder och eget kapital 8 007 6 796 5 225 4 237 3 955 3 469 4 429 2 983 4 711 3 840
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 990 1 025 1 003 1 066 991
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 944 2 088 1 371 1 256 1 261 206 95 289 142 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 606 615 408 384 380 434 553 630 590 597
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 297 27 351 18 352 15 914 14 404 12 451 14 315 13 596 16 128 14 699
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 594 5 441 3 587 3 095 2 836 2 453 2 791 2 677 3 187 2 904
Personalkostnader per anställd (tkr) 517 547 356 329 329 327 335 392 361 389
Rörelseresultat, EBITDA 700 1 688 -84 13 302 -366 554 -1 084 1 023 326
Nettoomsättningförändring -15,56% 51,70% 15,90% 9,11% 15,63% -12,12% 4,27% -16,01% 9,75% -%
Du Pont-modellen 8,22% 23,31% -2,60% -0,59% 7,28% -12,60% 10,21% -40,26% 18,93% 4,56%
Vinstmarginal 2,86% 5,82% -0,76% -0,16% 2,03% -3,56% 3,24% -8,97% 5,60% 1,21%
Bruttovinstmarginal 25,61% 34,89% 27,61% 28,62% 31,55% 26,72% 26,09% 22,36% 30,64% 28,38%
Rörelsekapital/omsättning 15,52% 12,45% 11,26% 12,28% 16,13% 20,93% 17,78% 9,95% 15,18% 14,95%
Soliditet 35,42% 34,97% 18,79% 28,75% 34,21% 33,01% 37,14% 42,34% 50,99% 47,03%
Kassalikviditet 185,56% 196,38% 151,23% 143,22% 234,34% 318,30% 185,46% 122,41% 185,42% 200,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...