Visa allt om Scheiwiller Svensson Arkitektkontor Aktiebolag
Visa allt om Scheiwiller Svensson Arkitektkontor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 35 950 36 584 39 716 36 839 29 807 23 798 30 382 41 011 48 237 40 649
Övrig omsättning 207 47 20 68 102 544 549 1 2 29
Rörelseresultat (EBIT) 3 948 4 147 2 911 4 986 2 437 -357 -2 557 -167 4 665 2 146
Resultat efter finansnetto 3 890 4 033 2 875 4 968 2 327 -459 -2 605 89 4 624 2 182
Årets resultat 2 789 2 285 1 582 2 733 950 -243 320 1 2 717 1 484
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 073 1 397 1 765 73 85 178 459 920 1 445 1 664
Omsättningstillgångar 14 189 12 776 13 163 13 026 13 447 12 387 12 844 13 504 16 952 10 240
Tillgångar 15 262 14 173 14 928 13 100 13 532 - 13 302 14 424 18 397 11 903
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 954 2 965 2 180 4 117 7 444 6 555 6 797 6 477 6 503 3 826
Obeskattade reserver 4 000 3 829 2 866 2 090 892 69 286 3 211 3 377 2 757
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 309 7 379 9 882 6 892 5 196 5 823 6 219 4 736 8 517 5 321
Skulder och eget kapital 15 262 14 173 14 928 13 100 13 532 12 447 13 302 14 424 18 397 11 903
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 2 916 2 639 2 618 2 426
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 257 12 790 13 852 11 444 11 518 9 291 11 167 13 574 13 131 11 548
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 592 -
Sociala kostnader 6 833 6 146 6 524 4 975 5 402 5 150 6 615 8 039 7 965 7 439
Utdelning till aktieägare 2 000 1 800 0 3 500 6 000 0 0 0 0 0
Omsättning 36 157 36 631 39 736 36 907 29 909 24 342 30 931 41 012 48 239 40 678
Nyckeltal
Antal anställda 26 26 27 23 24 29 34 37 36 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 383 1 407 1 471 1 602 1 242 821 894 1 108 1 340 1 099
Personalkostnader per anställd (tkr) 812 766 792 751 732 526 641 690 716 607
Rörelseresultat, EBITDA 4 327 4 611 3 039 5 031 2 530 -55 -2 027 677 5 551 2 950
Nettoomsättningförändring -1,73% -7,89% 7,81% 23,59% 25,25% -21,67% -25,92% -14,98% 18,67% -%
Du Pont-modellen 25,87% 29,26% 19,51% 38,10% 18,01% -% -19,19% 0,93% 25,63% 18,54%
Vinstmarginal 10,98% 11,34% 7,33% 13,55% 8,18% -1,49% -8,40% 0,33% 9,78% 5,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,28% 89,12% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,14% 14,75% 8,26% 16,65% 27,68% 27,58% 21,81% 21,38% 17,49% 12,10%
Soliditet 46,35% 41,99% 29,58% 43,19% 59,87% -% 52,68% 60,93% 48,56% 48,82%
Kassalikviditet 194,13% 173,14% 100,40% 142,79% 210,20% 178,67% 170,45% 285,14% 161,10% 144,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...