Visa allt om Värmevärden i Nynäshamn AB
Visa allt om Värmevärden i Nynäshamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 108 871 120 988 121 188 116 833 113 157 126 439 104 045 99 275 97 043 90 701
Övrig omsättning 2 267 2 209 2 291 2 086 141 11 389 16 804 11 083 8 938 15
Rörelseresultat (EBIT) 36 008 21 639 6 504 38 661 21 028 24 700 45 211 40 764 30 375 12 119
Resultat efter finansnetto 30 934 16 862 1 547 34 207 18 235 24 166 43 854 35 221 24 589 7 443
Årets resultat 933 816 -39 30 667 8 555 21 284 23 196 -3 776 -7 358 -13 791
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 236 856 247 747 259 658 270 773 281 999 292 039 299 718 308 795 310 470 290 430
Omsättningstillgångar 54 417 55 129 53 929 87 973 71 941 52 901 71 684 62 975 68 080 75 578
Tillgångar 291 274 302 876 313 587 358 746 353 940 344 940 371 402 371 770 378 550 366 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 998 10 066 29 250 29 289 58 065 49 510 48 419 49 014 216 390 46 366
Obeskattade reserver 187 150 196 638 205 419 217 377 224 312 217 687 222 406 210 027 650 134 642
Avsättningar (tkr) 2 202 1 940 1 761 1 760 1 795 1 527 1 132 1 343 0 424
Långfristiga skulder 50 792 50 792 50 792 50 792 50 090 27 803 53 588 96 878 148 433 171 997
Kortfristiga skulder 45 132 43 440 26 365 59 528 19 678 48 413 45 857 14 507 13 077 12 579
Skulder och eget kapital 291 274 302 876 313 587 358 746 353 940 344 940 371 402 371 770 378 550 366 008
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 24 23 22 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 2 5 6 0
Utdelning till aktieägare 3 900 5 000 20 000 0 30 000 0 0 0 0 0
Omsättning 111 138 123 197 123 479 118 919 113 298 137 828 120 849 110 358 105 981 90 716
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 4 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 26 011 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 15 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 49 839 35 244 20 204 52 171 34 456 37 913 58 128 52 341 41 067 24 155
Nettoomsättningförändring -10,02% -0,17% 3,73% 3,25% -10,50% 21,52% 4,80% 2,30% 6,99% -%
Du Pont-modellen 12,36% 7,24% 2,12% 10,90% 6,05% 7,17% 12,19% 10,97% 8,03% 3,32%
Vinstmarginal 33,08% 18,14% 5,49% 33,47% 18,93% 19,55% 43,50% 41,08% 31,32% 13,38%
Bruttovinstmarginal 74,68% 60,63% 49,06% 68,03% 56,65% 40,47% 62,98% 66,50% 62,47% 51,33%
Rörelsekapital/omsättning 8,53% 9,66% 22,74% 24,35% 46,19% 3,55% 24,82% 48,82% 56,68% 69,46%
Soliditet 52,18% 53,96% 60,42% 52,82% 63,11% 60,86% 57,17% 53,86% 57,29% 39,15%
Kassalikviditet 115,71% 119,63% 191,43% 143,38% 342,93% 103,76% 151,85% 421,98% 505,35% 585,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...