Visa allt om Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB
Visa allt om Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 090 11 306 13 331 10 743 8 699 6 296 3 718 4 358 3 346 3 043
Övrig omsättning - - - - - - - - - 174
Rörelseresultat (EBIT) 541 385 471 -198 472 896 269 411 -190 83
Resultat efter finansnetto 532 377 462 -195 500 890 268 465 -152 106
Årets resultat 308 217 360 0 267 481 136 313 53 156
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 8 14 24
Omsättningstillgångar 5 540 5 076 5 472 5 387 5 105 4 349 2 959 2 754 2 111 2 282
Tillgångar 5 540 5 076 5 472 5 387 5 105 4 349 2 962 2 762 2 125 2 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 592 2 284 2 067 2 391 2 391 2 124 1 644 1 508 1 195 1 142
Obeskattade reserver 519 438 342 342 543 413 184 110 50 254
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 430 2 354 3 063 2 654 2 172 1 812 1 134 1 144 880 909
Skulder och eget kapital 5 540 5 076 5 472 5 387 5 105 4 349 2 962 2 762 2 125 2 306
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 522 706 726 697 670 656
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 030 1 960 1 539 1 217 351 354 220 380 335 174
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 918 900 718 569 289 680 563 660 629 565
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 090 11 306 13 331 10 743 8 699 6 296 3 718 4 358 3 346 3 217
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 023 2 827 4 444 3 581 4 350 3 148 1 859 2 179 1 673 1 522
Personalkostnader per anställd (tkr) 771 762 775 613 581 810 800 867 793 668
Rörelseresultat, EBITDA 541 385 471 -198 472 898 275 422 -175 103
Nettoomsättningförändring 6,93% -15,19% 24,09% 23,50% 38,17% 69,34% -14,69% 30,25% 9,96% -%
Du Pont-modellen 9,82% 7,60% 8,79% -3,27% 10,09% 20,67% 9,28% 17,09% -6,87% 4,86%
Vinstmarginal 4,50% 3,41% 3,61% -1,64% 5,92% 14,28% 7,40% 10,83% -4,36% 3,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,72% 24,08% 18,07% 25,44% 33,72% 40,30% 49,09% 36,94% 36,79% 45,12%
Soliditet 54,09% 51,73% 42,65% 49,06% 54,68% 55,84% 60,08% 57,47% 57,93% 57,45%
Kassalikviditet 227,98% 215,63% 178,65% 202,98% 235,04% 240,01% 260,93% 240,73% 239,89% 251,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...