Visa allt om XOXO AB
Visa allt om XOXO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 5 165 120 1 157 863 379 573 598 0
Övrig omsättning - - 15 21 55 - 1 3 2 3
Rörelseresultat (EBIT) -14 -15 133 -36 88 28 -48 28 -16 3
Resultat efter finansnetto -14 -18 128 -53 51 -6 -66 5 -25 3
Årets resultat -11 -18 114 -53 51 -6 -66 5 -25 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 32 42 0 472 447 581 457 552 0
Omsättningstillgångar 134 139 215 210 235 206 262 179 269 81
Tillgångar 156 171 257 210 708 654 843 636 821 81
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 72 83 101 51 105 54 60 126 121 81
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 30 80 81 505 439 545 294 275 0
Kortfristiga skulder 54 58 75 76 99 160 238 216 425 0
Skulder och eget kapital 156 171 257 210 708 654 843 636 821 81
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 5 180 141 1 212 863 380 576 600 3
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -5 139 8 222 162 73 133 -5 3
Nettoomsättningförändring -100,00% -96,97% 37,50% -89,63% 34,07% 127,70% -33,86% -4,18% -% -%
Du Pont-modellen -% -8,77% 52,14% -17,14% 12,43% 4,28% -5,69% 4,56% -1,95% -%
Vinstmarginal -% -300,00% 81,21% -30,00% 7,61% 3,24% -12,66% 5,06% -2,68% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 98,18% 20,83% 32,50% 54,46% 73,09% 59,34% 50,84% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 620,00% 84,85% 111,67% 11,75% 5,33% 6,33% -6,46% -26,09% -%
Soliditet 46,15% 48,54% 39,30% 24,29% 14,83% 8,26% 7,12% 19,81% 14,74% 100,00%
Kassalikviditet 248,15% 239,66% 286,67% 276,32% 181,82% 82,50% 81,93% 51,85% 46,82% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...