Visa allt om Digpro Solutions AB
Visa allt om Digpro Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 112 927 102 909 100 517 91 099 85 940 86 580 80 694 71 310 62 314 51 593
Övrig omsättning 5 4 1 11 - 61 151 1 173 450 131
Rörelseresultat (EBIT) 5 045 4 081 4 597 1 740 283 3 514 5 402 6 500 7 835 7 957
Resultat efter finansnetto 5 064 4 269 4 650 1 886 402 3 524 5 436 6 615 7 858 7 921
Årets resultat 3 593 894 776 1 276 163 2 490 3 942 4 694 5 860 5 585
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 459 1 944 2 183 2 712 3 222 3 905 3 493 1 522 1 455 1 404
Omsättningstillgångar 51 175 46 387 46 107 46 842 34 899 34 850 29 302 30 967 27 334 25 531
Tillgångar 53 634 48 330 48 290 49 554 38 121 38 754 32 795 32 488 28 789 26 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 924 15 331 17 437 16 661 16 491 16 328 13 837 9 895 6 641 11 253
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 34 710 32 999 30 853 32 893 21 630 22 426 18 957 22 593 22 148 15 324
Skulder och eget kapital 53 634 48 330 48 290 49 554 38 121 38 754 32 795 32 488 28 789 26 935
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 873 1 808 1 625 2 394 2 577 2 509 3 960 3 825 4 169 4 169
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 32 937 31 902 30 555 28 693 26 774 28 672 24 832 22 891 22 042 17 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 15 015 14 639 14 933 16 091 15 429 14 208 12 741 11 948 12 042 8 754
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 5 000
Omsättning 112 932 102 913 100 518 91 110 85 940 86 641 80 845 72 483 62 764 51 724
Nyckeltal
Antal anställda 67 60 58 56 55 60 58 57 60 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 685 1 715 1 733 1 627 1 563 1 443 1 391 1 251 1 039 1 032
Personalkostnader per anställd (tkr) 776 841 847 842 814 787 750 726 654 637
Rörelseresultat, EBITDA 5 932 5 062 5 610 2 829 1 399 4 555 6 072 7 069 8 372 8 373
Nettoomsättningförändring 9,73% 2,38% 10,34% 6,00% -0,74% 7,29% 13,16% 14,44% 20,78% -%
Du Pont-modellen 9,47% 8,84% 9,67% 3,81% 1,07% 9,11% 16,58% 20,46% 27,47% 29,62%
Vinstmarginal 4,50% 4,15% 4,65% 2,07% 0,47% 4,08% 6,74% 9,32% 12,69% 15,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,94%
Rörelsekapital/omsättning 14,58% 13,01% 15,18% 15,31% 15,44% 14,35% 12,82% 11,74% 8,32% 19,78%
Soliditet 35,28% 31,72% 36,11% 33,62% 43,26% 42,13% 42,19% 30,46% 23,07% 42,74%
Kassalikviditet 147,44% 140,57% 149,44% 142,41% 161,35% 155,40% 154,57% 137,06% 123,42% 166,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...