Visa allt om Lena Holm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 931 3 207 2 595 2 044 2 426 2 441 2 990 2 091 1 873 1 996
Övrig omsättning 91 46 70 111 72 58 36 36 36 -
Rörelseresultat (EBIT) 716 1 269 1 172 551 1 010 996 1 454 610 342 423
Resultat efter finansnetto 1 013 1 187 1 113 466 872 920 1 329 578 365 434
Årets resultat 598 754 617 288 471 543 818 313 234 290
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 288 5 927 5 953 5 556 5 556 4 810 2 945 2 958 2 817 2 811
Omsättningstillgångar 1 296 1 066 560 389 403 864 1 239 465 539 417
Tillgångar 7 584 6 993 6 514 5 945 5 959 5 674 4 184 3 423 3 355 3 228
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 307 3 956 3 539 3 112 2 989 2 683 2 304 1 641 1 491 1 410
Obeskattade reserver 1 856 1 744 1 543 1 278 1 222 1 027 866 625 484 452
Avsättningar (tkr) 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 637 757 877 997 1 117 1 237 222 544 688 861
Kortfristiga skulder 344 536 555 557 631 727 793 611 692 503
Skulder och eget kapital 7 584 6 993 6 514 5 945 5 959 5 674 4 184 3 423 3 355 3 228
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 655 - 619 638 627 610 624 591
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 305 716 0 736 19 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 555 482 510 536 505 505 507 508 496 476
Utdelning till aktieägare 0 247 337 190 165 165 164 156 163 154
Omsättning 2 022 3 253 2 665 2 155 2 498 2 499 3 026 2 127 1 909 1 996
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 931 3 207 2 595 2 044 2 426 2 441 2 990 2 091 1 873 1 996
Personalkostnader per anställd (tkr) 854 1 219 1 225 1 296 1 215 1 182 1 176 1 169 1 181 1 112
Rörelseresultat, EBITDA 860 1 413 1 188 552 1 012 999 1 465 644 387 462
Nettoomsättningförändring -39,79% 23,58% 26,96% -15,75% -0,61% -18,36% 42,99% 11,64% -6,16% -%
Du Pont-modellen 14,23% 18,15% 18,41% 9,47% 16,95% 17,55% 34,80% 18,58% 12,58% 14,62%
Vinstmarginal 55,88% 39,57% 46,20% 27,54% 41,63% 40,80% 48,70% 30,42% 22,53% 23,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,30% 16,53% 0,19% -8,22% -9,40% 5,61% 14,92% -6,98% -8,17% -4,31%
Soliditet 75,88% 76,02% 71,79% 68,19% 65,27% 60,63% 69,97% 61,09% 54,83% 53,76%
Kassalikviditet 376,74% 198,88% 100,90% 69,84% 63,87% 118,84% 156,24% 76,10% 77,89% 82,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...