Visa allt om Lena Holm Aktiebolag
Visa allt om Lena Holm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 564 1 931 3 207 2 595 2 044 2 426 2 441 2 990 2 091 1 873
Övrig omsättning 81 91 46 70 111 72 58 36 36 36
Rörelseresultat (EBIT) -438 716 1 269 1 172 551 1 010 996 1 454 610 342
Resultat efter finansnetto 2 511 1 013 1 187 1 113 466 872 920 1 329 578 365
Årets resultat 2 636 598 754 617 288 471 543 818 313 234
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 350 6 288 5 927 5 953 5 556 5 556 4 810 2 945 2 958 2 817
Omsättningstillgångar 912 1 296 1 066 560 389 403 864 1 239 465 539
Tillgångar 10 261 7 584 6 993 6 514 5 945 5 959 5 674 4 184 3 423 3 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 943 4 307 3 956 3 539 3 112 2 989 2 683 2 304 1 641 1 491
Obeskattade reserver 1 662 1 856 1 744 1 543 1 278 1 222 1 027 866 625 484
Avsättningar (tkr) 920 440 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 503 637 757 877 997 1 117 1 237 222 544 688
Kortfristiga skulder 234 344 536 555 557 631 727 793 611 692
Skulder och eget kapital 10 261 7 584 6 993 6 514 5 945 5 959 5 674 4 184 3 423 3 355
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 125 - - 655 - 619 638 627 610 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 305 716 0 736 19 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 532 555 482 510 536 505 505 507 508 496
Utdelning till aktieägare 0 0 247 337 190 165 165 164 156 163
Omsättning 645 2 022 3 253 2 665 2 155 2 498 2 499 3 026 2 127 1 909
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 564 1 931 3 207 2 595 2 044 2 426 2 441 2 990 2 091 1 873
Personalkostnader per anställd (tkr) 665 854 1 219 1 225 1 296 1 215 1 182 1 176 1 169 1 181
Rörelseresultat, EBITDA -294 860 1 413 1 188 552 1 012 999 1 465 644 387
Nettoomsättningförändring -70,79% -39,79% 23,58% 26,96% -15,75% -0,61% -18,36% 42,99% 11,64% -%
Du Pont-modellen 24,94% 14,23% 18,15% 18,41% 9,47% 16,95% 17,55% 34,80% 18,58% 12,58%
Vinstmarginal 453,72% 55,88% 39,57% 46,20% 27,54% 41,63% 40,80% 48,70% 30,42% 22,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 120,21% 49,30% 16,53% 0,19% -8,22% -9,40% 5,61% 14,92% -6,98% -8,17%
Soliditet 80,30% 75,88% 76,02% 71,79% 68,19% 65,27% 60,63% 69,97% 61,09% 54,83%
Kassalikviditet 389,74% 376,74% 198,88% 100,90% 69,84% 63,87% 118,84% 156,24% 76,10% 77,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...