Visa allt om Trädcompaniet i Gnarp AB
Visa allt om Trädcompaniet i Gnarp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -3 -3 -2 -3 -3 -4 -34 -7 -11
Resultat efter finansnetto -3 -2 2 2 -3 -1 1 -31 -3 -8
Årets resultat -3 -2 2 2 -3 -1 5 -31 3 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 113 113 113 109 109 106 101 126 123
Omsättningstillgångar 41 41 41 35 51 48 33 27 41 74
Tillgångar 154 154 154 148 160 157 139 127 167 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 120 122 120 118 121 122 116 148 145
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 34 32 28 42 35 17 4 14 41
Skulder och eget kapital 154 154 154 148 160 157 139 127 167 197
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -3 -3 -2 -3 -3 -4 -34 -6 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 75,97% 77,92% 79,22% 81,08% 73,75% 77,07% 87,77% 94,74% 91,21% 77,99%
Kassalikviditet 110,81% 120,59% 128,12% 125,00% 121,43% 137,14% 194,12% 675,00% 292,86% 180,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...