Visa allt om Stefans Skog & Fritid AB
Visa allt om Stefans Skog & Fritid AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 896 8 538 8 025 7 932 8 551 7 860 5 843 5 566 5 621 5 157
Övrig omsättning 349 246 - - 8 25 3 29 88 1
Rörelseresultat (EBIT) 254 183 80 93 705 355 162 230 131 -47
Resultat efter finansnetto 223 121 4 -3 594 239 43 74 -8 -161
Årets resultat 174 94 42 4 327 130 42 74 38 -155
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 35 56 76 104 39 71 114 179 51
Omsättningstillgångar 2 584 2 892 2 885 2 720 3 177 2 408 2 488 2 473 2 664 2 579
Tillgångar 2 599 2 927 2 941 2 796 3 281 2 447 2 559 2 587 2 843 2 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 038 864 771 729 724 397 266 225 151 -37
Obeskattade reserver 149 149 149 199 209 60 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 442 555 668 801 827 896 972 1 137 892 1 215
Kortfristiga skulder 970 1 359 1 353 1 067 1 521 1 093 1 320 1 225 1 800 1 453
Skulder och eget kapital 2 599 2 927 2 941 2 796 3 281 2 447 2 559 2 587 2 843 2 631
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 282 271 268 253 187 219 135 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 572 1 420 776 474 490 555 504 446 428 290
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 541 483 404 320 281 275 244 285 201 190
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 245 8 784 8 025 7 932 8 559 7 885 5 846 5 595 5 709 5 158
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 5 4 3 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 649 1 708 1 605 1 586 2 138 2 620 1 948 1 855 1 405 1 719
Personalkostnader per anställd (tkr) 355 382 302 217 267 366 315 321 217 230
Rörelseresultat, EBITDA 274 203 100 121 741 387 205 280 195 -7
Nettoomsättningförändring 15,91% 6,39% 1,17% -7,24% 8,79% 34,52% 4,98% -0,98% 9,00% -%
Du Pont-modellen 9,81% 6,29% 2,72% 3,33% 21,49% 14,51% 6,33% 8,89% 4,61% -1,79%
Vinstmarginal 2,58% 2,16% 1,00% 1,17% 8,24% 4,52% 2,77% 4,13% 2,33% -0,91%
Bruttovinstmarginal 27,94% 29,00% 27,80% 22,18% 27,87% 25,09% 28,53% 30,69% 29,30% 22,40%
Rörelsekapital/omsättning 16,31% 17,96% 19,09% 20,84% 19,37% 16,73% 19,99% 22,42% 15,37% 21,83%
Soliditet 44,41% 33,49% 30,17% 31,32% 26,76% 18,03% 10,39% 8,70% 5,31% -1,41%
Kassalikviditet 78,35% 68,73% 64,52% 67,39% 43,46% 43,64% 46,14% 34,20% 28,17% 39,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...