Visa allt om Smidesbyggarna i Högdalen Aktiebolag
Visa allt om Smidesbyggarna i Högdalen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 51 835 47 425 39 216 34 201 42 539 29 636 24 258 37 264 54 042 30 528
Övrig omsättning 159 293 2 326 - - 2 344 - - 57 33
Rörelseresultat (EBIT) 8 908 2 690 4 163 3 656 4 345 303 -95 3 523 6 314 4 421
Resultat efter finansnetto 8 902 2 701 3 925 3 623 4 390 317 158 3 806 6 214 4 726
Årets resultat 4 412 2 096 1 973 2 578 2 936 217 155 2 074 2 984 2 865
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 180 514 468 446 488 474 524 5 623 1 921
Omsättningstillgångar 27 853 17 471 15 518 26 952 17 161 12 065 9 532 20 068 17 998 13 709
Tillgångar 27 974 17 651 16 032 27 420 17 606 12 553 10 005 20 592 23 621 15 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 764 5 352 3 256 6 283 3 706 770 553 8 398 10 524 7 540
Obeskattade reserver 6 504 4 614 4 649 5 695 5 630 5 189 5 291 5 315 4 390 2 807
Avsättningar (tkr) 0 0 447 447 447 447 447 447 447 0
Långfristiga skulder 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 705 7 685 7 680 7 994 7 824 6 147 3 714 6 431 8 258 5 283
Skulder och eget kapital 27 974 17 651 16 032 27 420 17 606 12 553 10 005 20 592 23 621 15 630
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 164 1 302 531 969 983 611 945 390 412 363
Varav tantiem till styrelse & VD 476 213 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 575 7 679 7 334 6 740 6 456 6 349 5 092 6 013 5 521 5 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 928 3 345 3 199 2 879 2 807 2 758 2 457 2 795 3 333 2 461
Utdelning till aktieägare 0 0 0 5 000 0 0 0 8 000 4 200 0
Omsättning 51 994 47 718 41 542 34 201 42 539 31 980 24 258 37 264 54 099 30 561
Nyckeltal
Antal anställda 27 26 23 24 25 22 18 20 20 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 920 1 824 1 705 1 425 1 702 1 347 1 348 1 863 2 702 1 327
Personalkostnader per anställd (tkr) 587 569 507 449 422 449 480 467 508 355
Rörelseresultat, EBITDA 8 967 2 752 4 213 3 706 4 388 350 -45 3 567 6 481 4 583
Nettoomsättningförändring 9,30% 20,93% 14,66% -19,60% 43,54% 22,17% -34,90% -31,05% 77,02% -%
Du Pont-modellen 31,84% 15,31% 26,06% 13,69% 24,95% 2,54% 2,34% 18,61% 27,52% 30,31%
Vinstmarginal 17,19% 5,70% 10,65% 10,97% 10,32% 1,08% 0,96% 10,29% 12,03% 15,52%
Bruttovinstmarginal 62,71% 53,57% 50,40% 49,93% 58,01% 49,02% 64,39% 46,77% 40,61% 51,96%
Rörelsekapital/omsättning 31,15% 20,63% 19,99% 55,43% 21,95% 19,97% 23,98% 36,60% 18,02% 27,60%
Soliditet 53,04% 50,71% 42,93% 38,22% 44,62% 36,60% 44,50% 59,37% 57,93% 61,17%
Kassalikviditet 214,92% 201,64% 131,88% 301,81% 198,86% 160,65% 207,49% 254,27% 186,27% 233,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...