Visa allt om Smidesbyggarna i Högdalen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 47 425 39 216 34 201 42 539 29 636 24 258 37 264 54 042 30 528 30 345
Övrig omsättning 293 2 326 - - 2 344 - - 57 33 60
Rörelseresultat (EBIT) 2 690 4 163 3 656 4 345 303 -95 3 523 6 314 4 421 2 985
Resultat efter finansnetto 2 701 3 925 3 623 4 390 317 158 3 806 6 214 4 726 3 013
Årets resultat 2 096 1 973 2 578 2 936 217 155 2 074 2 984 2 865 1 710
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 514 468 446 488 474 524 5 623 1 921 1 662
Omsättningstillgångar 17 471 15 518 26 952 17 161 12 065 9 532 20 068 17 998 13 709 10 650
Tillgångar 17 651 16 032 27 420 17 606 12 553 10 005 20 592 23 621 15 630 12 312
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 352 3 256 6 283 3 706 770 553 8 398 10 524 7 540 5 180
Obeskattade reserver 4 614 4 649 5 695 5 630 5 189 5 291 5 315 4 390 2 807 2 126
Avsättningar (tkr) 0 447 447 447 447 447 447 447 0 0
Långfristiga skulder 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 108
Kortfristiga skulder 7 685 7 680 7 994 7 824 6 147 3 714 6 431 8 258 5 283 4 898
Skulder och eget kapital 17 651 16 032 27 420 17 606 12 553 10 005 20 592 23 621 15 630 12 312
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 1 302 531 969 983 611 945 390 412 363 433
Varav tantiem till styrelse & VD 213 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 679 7 334 6 740 6 456 6 349 5 092 6 013 5 521 5 207 6 503
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 345 3 199 2 879 2 807 2 758 2 457 2 795 3 333 2 461 2 794
Utdelning till aktieägare 0 0 5 000 0 0 0 8 000 4 200 0 0
Omsättning 47 718 41 542 34 201 42 539 31 980 24 258 37 264 54 099 30 561 30 405
Nyckeltal
Antal anställda 26 23 24 25 22 18 20 20 23 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 824 1 705 1 425 1 702 1 347 1 348 1 863 2 702 1 327 1 379
Personalkostnader per anställd (tkr) 569 507 449 422 449 480 467 508 355 456
Rörelseresultat, EBITDA 2 752 4 213 3 706 4 388 350 -45 3 567 6 481 4 583 3 248
Nettoomsättningförändring 20,93% 14,66% -19,60% 43,54% 22,17% -34,90% -31,05% 77,02% 0,60% -%
Du Pont-modellen 15,31% 26,06% 13,69% 24,95% 2,54% 2,34% 18,61% 27,52% 30,31% 24,59%
Vinstmarginal 5,70% 10,65% 10,97% 10,32% 1,08% 0,96% 10,29% 12,03% 15,52% 9,98%
Bruttovinstmarginal 53,57% 50,40% 49,93% 58,01% 49,02% 64,39% 46,77% 40,61% 51,96% 57,41%
Rörelsekapital/omsättning 20,63% 19,99% 55,43% 21,95% 19,97% 23,98% 36,60% 18,02% 27,60% 18,96%
Soliditet 50,71% 42,93% 38,22% 44,62% 36,60% 44,50% 59,37% 57,93% 61,17% 54,51%
Kassalikviditet 201,64% 131,88% 301,81% 198,86% 160,65% 207,49% 254,27% 186,27% 233,41% 189,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...