Visa allt om Översättningsbolaget i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 359 370 506 426 807 951 907 1 144 1 499 2 328
Övrig omsättning 10 - - 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -276 163 225 49 66 3 -285 -19 -283 -28
Resultat efter finansnetto -282 164 225 21 38 -10 -313 -44 -302 -40
Årets resultat -282 164 225 21 38 -10 -313 -44 -302 -40
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 4 51 138 220 305
Omsättningstillgångar 22 74 245 57 173 253 139 354 338 532
Tillgångar 22 74 245 57 174 257 189 492 557 837
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -269 13 -151 -376 -398 -436 -426 -113 -69 83
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 342 398 306 214 319 263 392 150
Kortfristiga skulder 291 61 54 35 265 478 296 342 234 603
Skulder och eget kapital 22 74 245 57 174 257 189 492 557 837
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 116 221 321 214 221 368
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 398 38 24 25 43 0 46 18 53 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 154 30 36 31 73 93 121 112 141 216
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 369 370 506 431 807 951 907 1 144 1 499 2 328
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 359 370 506 426 404 476 454 572 750 1 164
Personalkostnader per anställd (tkr) 552 68 74 63 141 176 239 198 237 392
Rörelseresultat, EBITDA -276 163 228 51 69 49 -197 70 -193 70
Nettoomsättningförändring -2,97% -26,88% 18,78% -47,21% -15,14% 4,85% -20,72% -23,68% -35,61% -%
Du Pont-modellen -1 254,55% 221,62% 91,84% 85,96% 37,93% 1,17% -147,62% -3,86% -49,19% -2,51%
Vinstmarginal -76,88% 44,32% 44,47% 11,50% 8,18% 0,32% -30,76% -1,66% -18,28% -0,90%
Bruttovinstmarginal 99,72% 95,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -74,93% 3,51% 37,75% 5,16% -11,40% -23,66% -17,31% 1,05% 6,94% -3,05%
Soliditet -1 222,73% 17,57% -61,63% -659,65% -228,74% -169,65% -225,40% -22,97% -12,39% 9,92%
Kassalikviditet 7,56% 121,31% 453,70% 162,86% 65,28% 52,93% 46,96% 103,51% 144,44% 88,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...