Visa allt om Översättningsbolaget i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 439 359 370 506 426 807 951 907 1 144 1 499
Övrig omsättning - 10 - - 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 187 -276 163 225 49 66 3 -285 -19 -283
Resultat efter finansnetto 185 -282 164 225 21 38 -10 -313 -44 -302
Årets resultat 185 -282 164 225 21 38 -10 -313 -44 -302
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 4 51 138 220
Omsättningstillgångar 50 22 74 245 57 173 253 139 354 338
Tillgångar 50 22 74 245 57 174 257 189 492 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -84 -269 13 -151 -376 -398 -436 -426 -113 -69
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 47 0 0 342 398 306 214 319 263 392
Kortfristiga skulder 87 291 61 54 35 265 478 296 342 234
Skulder och eget kapital 50 22 74 245 57 174 257 189 492 557
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 130 - - - - 116 221 321 214 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 398 38 24 25 43 0 46 18 53
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 31 154 30 36 31 73 93 121 112 141
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 439 369 370 506 431 807 951 907 1 144 1 499
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 439 359 370 506 426 404 476 454 572 750
Personalkostnader per anställd (tkr) 161 552 68 74 63 141 176 239 198 237
Rörelseresultat, EBITDA 187 -276 163 228 51 69 49 -197 70 -193
Nettoomsättningförändring 22,28% -2,97% -26,88% 18,78% -47,21% -15,14% 4,85% -20,72% -23,68% -%
Du Pont-modellen 374,00% -1 254,55% 221,62% 91,84% 85,96% 37,93% 1,17% -147,62% -3,86% -49,19%
Vinstmarginal 42,60% -76,88% 44,32% 44,47% 11,50% 8,18% 0,32% -30,76% -1,66% -18,28%
Bruttovinstmarginal 97,95% 99,72% 95,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,43% -74,93% 3,51% 37,75% 5,16% -11,40% -23,66% -17,31% 1,05% 6,94%
Soliditet -168,00% -1 222,73% 17,57% -61,63% -659,65% -228,74% -169,65% -225,40% -22,97% -12,39%
Kassalikviditet 57,47% 7,56% 121,31% 453,70% 162,86% 65,28% 52,93% 46,96% 103,51% 144,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...