Visa allt om Intergate Aktiebolag
Visa allt om Intergate Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 23 217 18 999 18 799 17 887 20 758 13 345 13 295 14 496 13 766 9 626
Övrig omsättning 61 49 18 7 19 11 54 19 13 2
Rörelseresultat (EBIT) 2 085 403 1 752 1 427 2 007 935 769 1 737 876 484
Resultat efter finansnetto 2 087 403 1 757 1 456 2 018 939 709 1 848 528 505
Årets resultat 1 290 457 967 782 1 083 540 415 1 069 329 360
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 564 553 524 381 284 121 26 39 22 146
Omsättningstillgångar 9 106 7 421 6 449 6 142 7 399 5 676 5 964 5 263 4 130 4 106
Tillgångar 9 671 7 974 6 973 6 522 7 683 5 797 5 989 5 302 4 152 4 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 973 1 183 1 726 1 760 3 027 2 544 3 004 2 589 2 108 1 881
Obeskattade reserver 2 550 2 174 2 394 1 929 1 594 1 105 945 805 422 508
Avsättningar (tkr) 659 659 547 398 249 99 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Kortfristiga skulder 4 489 3 957 2 306 2 436 2 813 2 048 2 040 1 908 1 621 1 462
Skulder och eget kapital 9 671 7 974 6 973 6 522 7 683 5 797 5 989 5 302 4 152 4 252
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 870 745 750 750 1 050
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 735 3 339 3 264 3 342 3 272 1 658 1 834 1 219 748 257
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 475 1 454 1 404 1 372 1 305 904 1 110 943 745 664
Utdelning till aktieägare 1 500 500 1 000 1 000 2 050 600 1 000 0 588 0
Omsättning 23 278 19 048 18 817 17 894 20 777 13 356 13 349 14 515 13 779 9 628
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 7 7 7 7 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 902 2 714 2 686 2 555 2 965 1 906 1 899 2 899 3 442 3 209
Personalkostnader per anställd (tkr) 673 706 686 692 673 504 549 618 621 701
Rörelseresultat, EBITDA 2 099 420 1 774 1 451 2 022 948 783 1 748 885 488
Nettoomsättningförändring 22,20% 1,06% 5,10% -13,83% 55,55% 0,38% -8,29% 5,30% 43,01% -%
Du Pont-modellen 21,58% 5,08% 25,24% 22,36% 26,30% 16,22% 13,04% 34,91% 12,76% 11,88%
Vinstmarginal 8,99% 2,13% 9,36% 8,15% 9,74% 7,04% 5,87% 12,77% 3,85% 5,25%
Bruttovinstmarginal 46,12% 43,28% 47,45% 49,06% 43,17% 52,11% 50,76% 47,01% 37,51% 48,12%
Rörelsekapital/omsättning 19,89% 18,23% 22,04% 20,72% 22,09% 27,19% 29,51% 23,14% 18,23% 27,47%
Soliditet 40,97% 36,10% 51,53% 48,78% 54,69% 57,93% 61,79% 59,76% 58,09% 52,84%
Kassalikviditet 171,93% 147,38% 206,68% 187,81% 214,08% 210,99% 238,68% 230,19% 209,50% 219,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...