Visa allt om Butikskonsult Kumla AB
Visa allt om Butikskonsult Kumla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 112 134 104 019 87 488 101 881 99 186 72 637 66 087 74 212 66 987 54 795
Övrig omsättning 414 3 270 19 189 77 86 584 148 149 74
Rörelseresultat (EBIT) 4 191 4 431 72 4 453 3 243 -1 880 2 839 2 703 2 805 441
Resultat efter finansnetto 4 218 4 501 8 4 312 2 904 -1 941 2 872 2 702 2 741 393
Årets resultat 2 897 2 987 18 2 229 1 343 87 1 783 1 662 1 645 30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 331 3 996 9 227 10 159 9 778 9 397 5 713 6 534 6 324 6 823
Omsättningstillgångar 36 334 27 404 26 651 28 395 36 723 27 263 26 750 18 143 20 427 15 272
Tillgångar 39 665 31 400 35 878 38 554 46 501 36 660 32 464 24 678 26 751 22 095
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 226 11 330 8 342 8 825 7 596 6 253 6 166 9 383 7 720 6 379
Obeskattade reserver 4 809 4 341 3 716 3 766 2 508 1 453 3 481 3 056 2 701 2 274
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 409 5 336 5 839 6 341 2 764 2 619 2 921 3 223
Kortfristiga skulder 23 629 15 729 23 411 20 627 30 559 22 614 20 053 9 620 13 409 10 218
Skulder och eget kapital 39 665 31 400 35 878 38 554 46 501 36 660 32 464 24 678 26 751 22 095
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 628 645 432 751 580 723 852 1 080 902 1 329
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 859 15 864 15 282 15 175 13 737 9 638 8 370 8 254 6 505 5 384
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 938 6 427 6 111 6 079 5 317 3 852 3 447 3 515 2 945 2 630
Utdelning till aktieägare 0 3 000 0 500 1 000 0 0 5 000 0 304
Omsättning 112 548 107 289 87 507 102 070 99 263 72 723 66 671 74 360 67 136 54 869
Nyckeltal
Antal anställda 46 45 43 48 43 32 28 31 24 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 438 2 312 2 035 2 123 2 307 2 270 2 360 2 394 2 791 2 609
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 518 508 458 457 444 452 414 431 445
Rörelseresultat, EBITDA 5 471 5 698 1 122 5 328 4 043 -1 286 3 339 3 131 3 286 929
Nettoomsättningförändring 7,80% 18,90% -14,13% 2,72% 36,55% 9,91% -10,95% 10,79% 22,25% -%
Du Pont-modellen 10,94% 14,71% 0,55% 12,20% 7,13% -5,01% 9,05% 11,89% 11,19% 2,73%
Vinstmarginal 3,87% 4,44% 0,22% 4,62% 3,34% -2,53% 4,45% 3,95% 4,47% 1,10%
Bruttovinstmarginal 35,62% 35,11% 21,83% 22,09% 20,28% 16,79% 19,85% 18,15% 17,47% 16,46%
Rörelsekapital/omsättning 11,33% 11,22% 3,70% 7,62% 6,21% 6,40% 10,13% 11,48% 10,48% 9,22%
Soliditet 37,76% 46,87% 31,33% 30,09% 20,31% 19,98% 26,90% 46,94% 36,13% 36,28%
Kassalikviditet 93,14% 96,38% 70,98% 96,90% 88,87% 91,55% 101,65% 125,72% 116,82% 107,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...