Visa allt om Mostorps Gård AB
Visa allt om Mostorps Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 21 140 21 575 20 570 16 829 14 937 13 141 11 460 11 046 9 912 9 268
Övrig omsättning 723 476 738 70 172 116 309 162 169 194
Rörelseresultat (EBIT) 1 349 671 466 -562 -353 233 1 399 170 703 62
Resultat efter finansnetto 958 102 -221 -1 218 -1 151 228 1 248 -201 413 -179
Årets resultat 958 102 -221 -1 126 4 78 824 21 439 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 923 20 596 21 410 22 577 19 802 10 934 9 523 9 676 9 305 9 572
Omsättningstillgångar 8 526 6 256 6 934 5 893 5 598 5 804 5 489 7 077 5 275 5 370
Tillgångar 29 449 26 852 28 344 28 471 25 400 16 738 15 012 16 753 14 580 14 942
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 185 2 227 2 125 2 346 3 472 3 467 3 410 2 585 2 585 2 146
Obeskattade reserver 0 0 0 0 92 1 257 1 137 1 009 1 241 1 340
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 003 21 727 24 044 23 816 19 937 10 572 9 278 10 332 10 082 10 677
Kortfristiga skulder 5 261 2 899 2 175 2 308 1 899 1 441 1 188 2 826 672 778
Skulder och eget kapital 29 449 26 852 28 344 28 471 25 400 16 738 15 012 16 753 14 580 14 942
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 360 180 180 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 038 4 007 3 334 3 098 2 684 1 461 1 166 938 919 1 045
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 366 1 362 1 183 1 161 1 000 670 506 453 471 415
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0
Omsättning 21 863 22 051 21 308 16 899 15 109 13 257 11 769 11 208 10 081 9 462
Nyckeltal
Antal anställda 13 12 12 12 10 6 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 626 1 798 1 714 1 402 1 494 2 190 2 292 2 209 1 982 1 854
Personalkostnader per anställd (tkr) 421 450 378 356 380 415 371 314 320 328
Rörelseresultat, EBITDA 3 202 2 413 2 484 1 587 1 444 1 688 2 792 1 546 1 765 1 050
Nettoomsättningförändring -2,02% 4,89% 22,23% 12,67% 13,67% 14,67% 3,75% 11,44% 6,95% -%
Du Pont-modellen 4,65% 2,51% 1,65% -1,50% -1,36% 2,26% 9,85% 1,04% 4,86% 0,43%
Vinstmarginal 6,48% 3,12% 2,27% -2,54% -2,31% 2,88% 12,90% 1,58% 7,15% 0,69%
Bruttovinstmarginal 50,86% 56,79% 49,03% 52,47% 54,88% 60,32% 57,91% 51,88% 51,39% 46,08%
Rörelsekapital/omsättning 15,44% 15,56% 23,14% 21,30% 24,76% 33,20% 37,53% 38,48% 46,44% 49,55%
Soliditet 10,82% 8,29% 7,50% 8,24% 13,94% 26,25% 28,30% 19,77% 23,86% 20,82%
Kassalikviditet 56,57% 67,06% 85,84% 45,67% 60,82% 159,82% 78,96% 95,44% 176,79% 154,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...