Visa allt om Vetande Teknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 284 384 1 129 471 0 0 0 0 0 21
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 235 334 751 293 -19 -19 -21 -29 -13 -13
Resultat efter finansnetto 233 334 752 293 -19 -19 -20 333 901 37
Årets resultat 135 194 439 189 -19 -19 27 240 901 37
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 833 833 783 132 280 438 720 810 0 136
Omsättningstillgångar 269 396 538 429 19 21 59 430 1 258 129
Tillgångar 1 102 1 229 1 321 560 298 459 779 1 240 1 258 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 617 642 604 320 282 444 725 943 1 067 217
Obeskattade reserver 389 330 246 58 0 0 0 0 0 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 189 185 0
Kortfristiga skulder 97 257 470 182 16 15 54 108 6 46
Skulder och eget kapital 1 102 1 229 1 321 560 298 459 779 1 240 1 258 265
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 303 144 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 4 31 15 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 163 160 157 155 151 143 262 245 364 51
Omsättning 284 384 1 129 471 0 0 0 0 0 21
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 284 384 1 129 471 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 11 338 162 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 235 334 751 293 -19 -19 -21 -29 -13 -10
Nettoomsättningförändring -26,04% -65,99% 139,70% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 21,32% 27,18% 56,85% 52,32% -% -% -% -% -% 14,34%
Vinstmarginal 82,75% 86,98% 66,52% 62,21% -% -% -% -% -% 180,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 60,56% 36,20% 6,02% 52,44% -% -% -% -% -% 395,24%
Soliditet 83,52% 73,18% 60,25% 64,78% 94,63% 96,73% 93,07% 76,05% 84,82% 82,43%
Kassalikviditet 277,32% 154,09% 114,47% 235,71% 118,75% 140,00% 109,26% 398,15% 20 966,67% 280,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...