Visa allt om Vetande Teknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 384 1 129 471 0 0 0 0 0 21 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 334 751 293 -19 -19 -21 -29 -13 -13 -45
Resultat efter finansnetto 334 752 293 -19 -19 -20 333 901 37 9
Årets resultat 194 439 189 -19 -19 27 240 901 37 9
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 833 783 132 280 438 720 810 0 136 139
Omsättningstillgångar 396 538 429 19 21 59 430 1 258 129 91
Tillgångar 1 229 1 321 560 298 459 779 1 240 1 258 265 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 642 604 320 282 444 725 943 1 067 217 180
Obeskattade reserver 330 246 58 0 0 0 0 0 2 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 189 185 0 0
Kortfristiga skulder 257 470 182 16 15 54 108 6 46 48
Skulder och eget kapital 1 229 1 321 560 298 459 779 1 240 1 258 265 230
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 303 144 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 4 31 15 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 157 155 151 143 262 245 364 51 0
Omsättning 384 1 129 471 0 0 0 0 0 21 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 384 1 129 471 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 11 338 162 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 334 751 293 -19 -19 -21 -29 -13 -10 -42
Nettoomsättningförändring -65,99% 139,70% -% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen 27,18% 56,85% 52,32% -% -% -% -% -% 14,34% -%
Vinstmarginal 86,98% 66,52% 62,21% -% -% -% -% -% 180,95% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 36,20% 6,02% 52,44% -% -% -% -% -% 395,24% -%
Soliditet 73,18% 60,25% 64,78% 94,63% 96,73% 93,07% 76,05% 84,82% 82,43% 78,89%
Kassalikviditet 154,09% 114,47% 235,71% 118,75% 140,00% 109,26% 398,15% 20 966,67% 280,43% 189,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...