Visa allt om Melius Assistans AB
Visa allt om Melius Assistans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 29 619 15 250 3 971 0 0 0 2 249 3 375 3 251 2 319
Övrig omsättning - - - - - - 14 278 163 124
Rörelseresultat (EBIT) 1 620 1 089 12 -249 -8 -4 -254 179 310 -631
Resultat efter finansnetto 1 579 1 076 23 -228 -27 -3 -253 178 314 -561
Årets resultat 982 814 23 -228 -27 -3 -253 160 314 -561
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 224 299 141 0 0 0 0 33 47 62
Omsättningstillgångar 6 724 3 434 1 034 416 843 870 1 397 2 042 1 947 1 658
Tillgångar 6 948 3 732 1 175 416 843 870 1 397 2 075 1 994 1 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 787 955 241 218 715 869 1 372 1 625 1 466 1 151
Obeskattade reserver 400 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 127 0 0 1 31 31
Kortfristiga skulder 4 761 2 627 934 198 0 0 24 449 498 538
Skulder och eget kapital 6 948 3 732 1 175 416 843 870 1 397 2 075 1 994 1 720
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 20 614 10 349 2 781 92 0 0 112 306 230 254
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 6 613 3 323 919 23 0 0 43 104 78 87
Utdelning till aktieägare 1 000 150 100 0 120 127 500 0 0 0
Omsättning 29 619 15 250 3 971 0 0 0 2 263 3 653 3 414 2 443
Nyckeltal
Antal anställda 75 39 18 1 0 0 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 395 391 221 - - - 2 249 1 688 1 626 1 160
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 339 193 164 - - 151 207 153 177
Rörelseresultat, EBITDA 1 694 1 157 47 -249 -8 -4 -254 194 325 -620
Nettoomsättningförändring 94,22% 284,03% -% -% -% -100,00% -33,36% 3,81% 40,19% -%
Du Pont-modellen 23,32% 29,18% 2,72% -% -% -% -17,97% 8,67% 15,85% -32,33%
Vinstmarginal 5,47% 7,14% 0,81% -% -% -% -11,16% 5,33% 9,72% -23,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% 17,83% 35,94% 37,93% 6,94%
Rörelsekapital/omsättning 6,63% 5,29% 2,52% -% -% -% 61,05% 47,20% 44,57% 48,30%
Soliditet 30,21% 28,72% 20,51% 52,40% 84,82% 99,89% 98,21% 78,31% 73,52% 66,92%
Kassalikviditet 141,23% 130,72% 110,71% 210,10% -% -% 5 820,83% 81,74% 116,67% 121,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...