Visa allt om Hotellia Aktiebolag
Visa allt om Hotellia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 466 1 510 1 492 1 476 1 465 1 420 1 368 1 415 1 250 1 257
Övrig omsättning 298 241 - - 71 228 211 951 - -
Rörelseresultat (EBIT) 170 16 181 278 356 212 37 763 96 132
Resultat efter finansnetto 114 0 112 215 221 120 -95 621 -80 129
Årets resultat -2 -1 67 110 106 63 -55 235 0 68
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 964 2 890 2 935 2 987 3 019 3 068 3 115 3 168 3 385 3 263
Omsättningstillgångar 412 604 1 060 808 784 664 890 1 138 550 804
Tillgångar 3 377 3 494 3 995 3 794 3 803 3 733 4 004 4 306 3 935 4 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 524 1 526 1 528 1 460 1 350 1 244 1 181 1 236 1 001 1 000
Obeskattade reserver 83 69 138 119 68 30 0 152 32 261
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 247 1 215 1 471 1 532 1 700 1 877 2 069 1 989 2 131 1 950
Kortfristiga skulder 522 684 860 683 684 581 755 930 771 856
Skulder och eget kapital 3 377 3 494 3 995 3 794 3 803 3 733 4 004 4 306 3 935 4 067
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 329 323 332 319 269 274 304 298 301 299
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 122 114 118 113 96 93 110 115 111 88
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 764 1 751 1 492 1 476 1 536 1 648 1 579 2 366 1 250 1 257
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 733 755 - 738 733 710 684 708 625 629
Personalkostnader per anställd (tkr) 226 219 - 121 86 184 208 208 125 118
Rörelseresultat, EBITDA 253 68 232 334 406 266 91 822 144 171
Nettoomsättningförändring -2,91% 1,21% 1,08% 0,75% 3,17% 3,80% -3,32% 13,20% -0,56% -%
Du Pont-modellen 6,63% 2,00% 5,06% 8,38% 9,49% 6,48% 1,17% 17,88% 2,44% 3,52%
Vinstmarginal 15,28% 4,64% 13,54% 21,54% 24,64% 17,04% 3,44% 54,42% 7,68% 11,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 99,93% 98,50% 99,51% 100,00% 100,00% 99,84% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,50% -5,30% 13,40% 8,47% 6,83% 5,85% 9,87% 14,70% -17,68% -4,14%
Soliditet 47,05% 45,22% 40,94% 40,79% 36,82% 33,92% 29,50% 31,25% 26,02% 29,21%
Kassalikviditet 78,93% 88,30% 123,26% 118,30% 114,62% 114,29% 117,88% 122,37% 71,34% 93,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...