Visa allt om Nordkontor Inredning i Skellefteå Aktiebolag
Visa allt om Nordkontor Inredning i Skellefteå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-08
Nettoomsättning 445 425 392 391 391 211 305 3 911 6 783 6 929
Övrig omsättning - - - - - - - 140 28 58
Rörelseresultat (EBIT) 384 366 330 331 327 153 147 49 278 -51
Resultat efter finansnetto 364 361 330 331 317 136 124 11 203 -147
Årets resultat 11 8 257 185 179 100 91 8 157 -60
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 092 1 120 1 148 1 176 1 208 1 243 1 277 1 313 1 359 1 424
Omsättningstillgångar 128 81 274 274 56 61 24 1 141 2 350 1 450
Tillgångar 1 220 1 201 1 421 1 450 1 264 1 304 1 301 2 454 3 709 2 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 267 255 1 247 1 247 1 063 884 784 693 685 528
Obeskattade reserver 0 155 155 155 75 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 863 1 192
Kortfristiga skulder 953 790 19 48 126 420 518 1 762 2 161 1 154
Skulder och eget kapital 1 220 1 201 1 421 1 450 1 264 1 304 1 301 2 454 3 709 2 874
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 273 552
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 795 465 437
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 294 313 407
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 445 425 392 391 391 211 305 4 051 6 811 6 987
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 2 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 956 1 696 1 732
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 545 263 302
Rörelseresultat, EBITDA 412 394 359 362 362 188 182 90 306 5
Nettoomsättningförändring 4,71% 8,42% 0,26% 0,00% 85,31% -30,82% -92,20% -42,34% -2,11% -%
Du Pont-modellen 31,56% 30,47% 23,22% 22,83% 25,87% 11,73% 11,30% 2,04% 7,58% -1,70%
Vinstmarginal 86,52% 86,12% 84,18% 84,65% 83,63% 72,51% 48,20% 1,28% 4,14% -0,71%
Bruttovinstmarginal 87,64% 87,06% 85,46% 86,19% 85,17% 75,36% 51,48% 18,18% 19,62% 21,17%
Rörelsekapital/omsättning -185,39% -166,82% 65,05% 57,80% -17,90% -170,14% -161,97% -15,88% 2,79% 4,27%
Soliditet 21,89% 31,30% 96,26% 93,88% 88,47% 67,79% 60,26% 28,24% 18,47% 18,37%
Kassalikviditet 13,43% 10,25% 1 442,11% 570,83% 44,44% 14,52% 4,63% 64,76% 68,53% 51,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...