Visa allt om Kaffesnabben AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 365 695 2 807 5 334 4 641 4 339 4 541 4 634 4 309 4 346
Övrig omsättning - 15 21 75 70 36 32 49 45 46
Rörelseresultat (EBIT) -2 73 -353 -478 -28 77 77 4 92 39
Resultat efter finansnetto -7 58 -372 -503 -58 45 13 -166 -10 6
Årets resultat -7 58 -372 -503 -58 45 13 -166 -10 3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 289 423 643 698 901 1 008 897 695 830 1 021
Omsättningstillgångar 250 269 290 784 805 721 707 663 679 771
Tillgångar 539 692 933 1 482 1 706 1 729 1 604 1 358 1 509 1 791
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 159 101 101 101 159 114 100 209 254
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 408 335 434 674 1 234 1 361 311 61 143 143
Kortfristiga skulder 38 199 398 707 371 209 1 179 1 196 1 158 1 395
Skulder och eget kapital 539 692 933 1 482 1 706 1 729 1 604 1 358 1 509 1 791
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 165 168 96 190 276 256
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 596 1 350 1 044 849 876 817 633 793
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 186 451 375 265 247 314 287 337
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Omsättning 365 710 2 828 5 409 4 711 4 375 4 573 4 683 4 354 4 392
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 5 6 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 561 889 928 868 908 927 862 869
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 156 300 317 256 244 265 240 279
Rörelseresultat, EBITDA 156 248 -148 -276 181 285 256 341 465 469
Nettoomsättningförändring -47,48% -75,24% -47,38% 14,93% 6,96% -4,45% -2,01% 7,54% -0,85% -%
Du Pont-modellen -0,37% 10,55% -37,83% -32,25% -1,64% 4,45% 4,80% 0,29% 6,10% 2,18%
Vinstmarginal -0,55% 10,50% -12,58% -8,96% -0,60% 1,77% 1,70% 0,09% 2,14% 0,90%
Bruttovinstmarginal 63,29% 52,09% 42,07% 44,45% 45,87% 44,73% 44,66% 46,12% 47,64% 52,25%
Rörelsekapital/omsättning 58,08% 10,07% -3,85% 1,44% 9,35% 11,80% -10,39% -11,50% -11,12% -14,36%
Soliditet 17,44% 22,98% 10,83% 6,82% 5,92% 9,20% 7,11% 7,36% 13,85% 14,18%
Kassalikviditet 657,89% 135,18% 72,86% 87,13% 150,13% 215,79% 39,27% 34,95% 35,15% 37,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...