Visa allt om Våningsbiten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 660 1 045 90 105 60 36 7 78 2 410 2 349
Övrig omsättning 80 82 - - - 17 27 245 - 35
Rörelseresultat (EBIT) 558 108 -116 -8 -9 -14 -59 -145 -191 -184
Resultat efter finansnetto 558 108 -116 -10 -9 -14 -60 -151 -212 -212
Årets resultat 558 108 -116 -10 -9 -14 -60 -151 -208 -212
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 72 0 0 0 21 26 39 126 202
Omsättningstillgångar 822 551 42 63 12 10 14 33 641 852
Tillgångar 824 623 42 63 12 31 40 72 767 1 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 -483 -591 -475 -464 -455 -441 -381 -231 -22
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 340 325 215 234 50
Kortfristiga skulder 748 1 106 633 538 477 146 156 239 763 1 027
Skulder och eget kapital 824 623 42 63 12 31 40 72 767 1 054
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 20 265 218
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 45 533 453
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 1 0 49 310 272
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 740 1 127 90 105 60 53 34 323 2 410 2 384
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 1 1 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 36 7 78 803 783
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 1 - 114 393 340
Rörelseresultat, EBITDA 558 108 -116 -8 -9 -9 -46 -115 -109 -98
Nettoomsättningförändring 58,85% 1 061,11% -14,29% 75,00% 66,67% 414,29% -91,03% -96,76% 2,60% -%
Du Pont-modellen 67,72% 17,34% -276,19% -12,70% -75,00% -45,16% -147,50% -195,83% -24,77% -17,36%
Vinstmarginal 33,61% 10,33% -128,89% -7,62% -15,00% -38,89% -842,86% -180,77% -7,88% -7,79%
Bruttovinstmarginal 84,88% 80,29% -43,33% 99,05% 98,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,46% -53,11% -656,67% -452,38% -775,00% -377,78% -2 028,57% -264,10% -5,06% -7,45%
Soliditet 9,10% -77,53% -1 407,14% -753,97% -3 866,67% -1 467,74% -1 102,50% -529,17% -30,12% -2,09%
Kassalikviditet 109,89% 49,82% 6,64% 11,71% 2,52% 6,85% 8,97% 13,81% 84,01% 82,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...