Visa allt om Mobilus Digital Rehab AB
Visa allt om Mobilus Digital Rehab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 264 4 203 4 181 3 756 2 782 3 212 2 762 2 147 1 783 1 946
Övrig omsättning - - - - - - - - - 55
Rörelseresultat (EBIT) 954 922 935 346 165 -276 -43 19 -175 -23
Resultat efter finansnetto 954 944 950 366 170 -276 -44 13 -177 -27
Årets resultat 548 528 533 240 170 -276 -44 0 -22 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 42 47 76 69 112 119 161 192 92
Omsättningstillgångar 3 024 2 800 2 122 1 219 1 183 801 551 659 504 1 151
Tillgångar 3 038 2 841 2 169 1 294 1 253 913 670 821 695 1 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 446 1 698 1 370 936 797 627 403 447 446 469
Obeskattade reserver 810 570 320 70 0 0 0 0 0 156
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 782 573 479 288 456 285 267 374 249 619
Skulder och eget kapital 3 038 2 841 2 169 1 294 1 253 913 670 821 695 1 243
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 237 384 458 595 536 587
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 420 420 420 433 0 0 0 163 268 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 147 147 145 147 84 136 170 300 298 423
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 264 4 203 4 181 3 756 2 782 3 212 2 762 2 147 1 783 2 001
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 264 4 203 4 181 3 756 2 782 3 212 1 381 716 594 649
Personalkostnader per anställd (tkr) 580 576 575 590 339 529 324 371 394 452
Rörelseresultat, EBITDA 982 949 964 391 207 -213 22 81 -78 21
Nettoomsättningförändring 1,45% 0,53% 11,32% 35,01% -% 16,29% 28,64% 20,42% -8,38% -%
Du Pont-modellen 31,57% 33,23% 43,80% 28,28% 13,57% -30,23% -6,42% 2,31% -24,89% -1,77%
Vinstmarginal 22,49% 22,46% 22,72% 9,74% 6,11% -8,59% -1,56% 0,88% -9,70% -1,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94% 99,23%
Rörelsekapital/omsättning 52,58% 52,99% 39,30% 24,79% 26,13% 16,06% 10,28% 13,27% 14,30% 27,34%
Soliditet 68,39% 75,42% 74,67% 76,32% 63,61% 68,67% 60,15% 54,45% 64,17% 46,77%
Kassalikviditet 386,70% 488,66% 443,01% 423,26% 259,43% 281,05% 206,37% 176,20% 202,41% 185,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...