Visa allt om Energi Reklambyrå AB
Visa allt om Energi Reklambyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 573 905 1 057 1 306 2 749 3 830 4 054 5 015 4 784 4 394
Övrig omsättning - - - - 29 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 100 262 -231 -56 23 474 748 1 227 403 1 066
Resultat efter finansnetto 100 276 -219 -43 57 496 635 1 255 435 1 066
Årets resultat 256 298 3 161 126 394 340 674 340 580
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 24 33 42 0 696 696 1 453 1 350 1 245
Omsättningstillgångar 528 1 509 1 391 2 157 2 344 2 598 2 956 2 617 2 267 1 477
Tillgångar 543 1 534 1 424 2 199 2 344 3 294 3 652 4 070 3 617 2 722
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 1 196 898 895 734 1 608 1 565 1 725 1 350 1 311
Obeskattade reserver 0 229 336 561 825 943 993 878 575 627
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 283 109 190 743 786 743 1 095 1 467 1 691 785
Skulder och eget kapital 543 1 534 1 424 2 199 2 344 3 294 3 652 4 070 3 617 2 722
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 782 575 598 972 506
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 108 84 466 452 772 151 115 123 226 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 49 130 280 278 380 442 708 483 766 338
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 1 000 350 500 300 300
Omsättning 573 905 1 057 1 306 2 778 3 830 4 054 5 015 4 784 4 394
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 287 453 352 435 916 1 277 1 351 1 672 1 595 1 465
Personalkostnader per anställd (tkr) 82 117 257 249 394 470 459 433 684 379
Rörelseresultat, EBITDA 109 271 -222 -55 23 474 748 1 227 406 1 070
Nettoomsättningförändring -36,69% -14,38% -19,07% -52,49% -28,22% -5,53% -19,16% 4,83% 8,88% -%
Du Pont-modellen 18,42% 17,99% -15,24% -1,96% 2,43% 15,09% 20,54% 30,91% 12,03% 39,16%
Vinstmarginal 17,45% 30,50% -20,53% -3,29% 2,07% 12,98% 18,50% 25,08% 9,09% 24,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 42,76% 154,70% 113,62% 108,27% 56,68% 48,43% 45,91% 22,93% 12,04% 15,75%
Soliditet 48,07% 89,61% 81,47% 59,50% 57,25% 69,91% 62,89% 57,92% 48,77% 64,75%
Kassalikviditet 186,57% 1 384,40% 732,11% 290,31% 298,22% 349,66% 269,95% 178,39% 134,06% 188,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...