Visa allt om Telestrand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 78 488 64 225 55 093 60 883 71 965 69 967 61 989 66 132 75 445 92 090
Övrig omsättning 66 23 13 59 25 50 72 4 48 40
Rörelseresultat (EBIT) -145 -1 300 -2 224 4 2 138 2 530 1 599 1 572 4 469 8 553
Resultat efter finansnetto 199 -814 -1 180 32 1 945 2 069 1 003 1 488 4 328 8 239
Årets resultat 371 0 7 1 101 1 848 1 353 990 1 249 2 736 4 619
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 641 3 964 3 801 4 158 4 258 4 592 4 401 4 392 4 962 5 573
Omsättningstillgångar 41 521 39 470 37 477 49 137 54 492 52 892 51 100 49 490 50 491 45 450
Tillgångar 45 163 43 433 41 279 53 294 58 750 57 484 55 501 53 882 55 453 51 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 884 31 513 31 513 31 505 30 404 28 556 27 203 26 214 24 965 22 513
Obeskattade reserver 2 997 3 317 4 171 5 423 6 983 7 608 7 463 7 904 8 251 7 839
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 8 628 9 257 13 333 13 121 12 651 12 226 11 497
Kortfristiga skulder 10 281 8 603 5 595 7 738 12 106 7 987 7 714 7 114 10 012 9 174
Skulder och eget kapital 45 163 43 433 41 279 53 294 58 750 57 484 55 501 53 882 55 453 51 023
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 549 557 523 115 880
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 200 - -
Löner till övriga anställda 8 930 8 484 7 159 7 689 7 781 6 627 6 586 6 844 7 158 6 622
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 838 3 673 3 042 3 243 3 255 2 971 2 948 3 004 3 022 3 080
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
Omsättning 78 554 64 248 55 106 60 942 71 990 70 017 62 061 66 136 75 493 92 130
Nyckeltal
Antal anställda 25 24 21 23 2 23 23 24 25 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 140 2 676 2 623 2 647 35 983 3 042 2 695 2 756 3 018 3 684
Personalkostnader per anställd (tkr) 516 510 494 482 5 606 449 445 437 421 430
Rörelseresultat, EBITDA 396 -783 -1 843 422 2 566 2 955 2 093 2 235 5 113 9 183
Nettoomsättningförändring 22,21% 16,58% -9,51% -15,40% 2,86% 12,87% -6,26% -12,34% -18,07% -%
Du Pont-modellen 0,51% -1,79% -1,82% 0,79% 4,41% 4,98% 3,29% 4,19% 9,38% 17,65%
Vinstmarginal 0,29% -1,21% -1,36% 0,69% 3,60% 4,09% 2,95% 3,41% 6,90% 9,78%
Bruttovinstmarginal 24,67% 25,35% 25,21% 25,60% 25,27% 24,89% 25,72% 25,62% 25,82% 25,79%
Rörelsekapital/omsättning 39,80% 48,06% 57,87% 68,00% 58,90% 64,18% 69,99% 64,08% 53,65% 39,39%
Soliditet 75,77% 78,51% 84,22% 66,61% 60,51% 59,43% 58,92% 59,21% 55,73% 55,19%
Kassalikviditet 177,10% 211,11% 367,99% 393,12% 285,57% 411,89% 418,25% 426,69% 302,55% 268,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...