Visa allt om Fru Olsson i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Fru Olsson i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 555 16 287 14 484 16 153 18 718 17 252 14 753 15 327 15 097 13 359
Övrig omsättning 244 450 328 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 752 978 1 477 1 344 1 237 1 981 1 212 1 137 570 246
Resultat efter finansnetto 1 197 1 001 1 610 1 421 1 249 2 013 1 279 1 222 634 292
Årets resultat 1 057 405 1 069 867 1 182 1 425 935 854 501 376
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 531 1 577 2 299 224 320 206 168 185 196 271
Omsättningstillgångar 6 657 5 780 6 099 7 980 8 426 8 375 7 066 6 212 5 266 4 785
Tillgångar 8 188 7 358 8 398 8 204 8 747 8 581 7 234 6 398 5 461 5 056
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 131 2 074 1 669 3 360 2 494 2 594 2 203 2 364 1 510 1 023
Obeskattade reserver 1 250 1 297 1 578 1 363 1 135 1 525 1 449 1 462 1 463 1 557
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 807 3 986 5 151 3 480 5 118 4 462 3 582 2 572 2 489 2 476
Skulder och eget kapital 8 188 7 358 8 398 8 204 8 747 8 581 7 234 6 398 5 461 5 056
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 6
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 10 588 9 290 7 776 8 696 9 997 8 100 7 062 7 288 7 414 7 131
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 297 2 609 2 371 2 561 2 828 2 100 2 007 2 384 2 670 2 893
Utdelning till aktieägare 200 0 0 2 760 0 0 0 200 0 0
Omsättning 18 799 16 737 14 812 16 153 18 718 17 252 14 753 15 327 15 097 13 359
Nyckeltal
Antal anställda 39 35 30 33 34 31 32 34 35 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) 476 465 483 489 551 557 461 451 431 393
Personalkostnader per anställd (tkr) 359 344 341 334 379 333 286 286 291 297
Rörelseresultat, EBITDA 799 1 043 1 540 1 440 1 333 2 048 1 257 1 198 645 336
Nettoomsättningförändring 13,93% 12,45% -10,33% -13,70% 8,50% 16,94% -3,75% 1,52% 13,01% -%
Du Pont-modellen 14,83% 13,88% 19,18% 17,36% 14,70% 23,48% 17,69% 19,33% 11,88% 6,37%
Vinstmarginal 6,54% 6,27% 11,12% 8,82% 6,87% 11,68% 8,68% 8,07% 4,30% 2,41%
Bruttovinstmarginal 99,83% 99,14% 99,43% 99,67% 99,16% 97,18% 96,98% 97,17% 97,24% 99,76%
Rörelsekapital/omsättning 15,36% 11,01% 6,55% 27,86% 17,67% 22,68% 23,62% 23,75% 18,39% 17,28%
Soliditet 50,15% 41,94% 34,53% 53,20% 38,08% 43,33% 45,22% 53,40% 46,94% 42,41%
Kassalikviditet 171,79% 142,55% 114,23% 220,72% 158,42% 177,79% 197,26% 241,52% 211,57% 193,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...