Visa allt om Itsy Bitsy Aktiebolag
Visa allt om Itsy Bitsy Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 236 175 86 150 215 160 143 144 214 182
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 63 24 -31 -44 42 52 6 -12 30 -70
Resultat efter finansnetto -25 24 -33 -47 22 52 5 -13 29 -72
Årets resultat -27 24 -33 -47 11 41 5 -13 19 -72
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 87 87 86 90 111 108 111 114 121
Omsättningstillgångar 31 53 81 70 144 77 66 83 55 54
Tillgångar 31 140 168 156 234 188 174 193 169 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 92 68 101 113 103 62 57 70 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder -62 11 0 0 0 40 0 40 57 23
Kortfristiga skulder 28 38 100 55 121 45 113 97 42 101
Skulder och eget kapital 31 140 168 156 234 188 174 193 169 176
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 8 0 0 6 31 0 0 4 12 22
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 0 0 11 10 0 0 1 4 6
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 236 175 86 150 215 160 143 144 214 182
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 236 175 86 150 215 160 143 144 214 182
Personalkostnader per anställd (tkr) 15 2 2 46 41 5 - 6 16 28
Rörelseresultat, EBITDA 63 24 -31 -43 43 55 12 -1 42 -54
Nettoomsättningförändring 34,86% 103,49% -42,67% -30,23% 34,38% 11,89% -0,69% -32,71% 17,58% -%
Du Pont-modellen -77,42% 17,14% -18,45% -28,21% 17,95% 27,66% 3,45% -6,22% 17,75% -39,77%
Vinstmarginal -10,17% 13,71% -36,05% -29,33% 19,53% 32,50% 4,20% -8,33% 14,02% -38,46%
Bruttovinstmarginal 93,22% 92,57% 100,00% 100,00% 92,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,27% 8,57% -22,09% 10,00% 10,70% 20,00% -32,87% -9,72% 6,07% -25,82%
Soliditet 206,45% 65,71% 40,48% 64,74% 48,29% 54,79% 35,63% 29,53% 41,42% 28,98%
Kassalikviditet 110,71% 139,47% 81,00% 127,27% 119,01% 171,11% 58,41% 85,57% 130,95% 53,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...