Visa allt om L o I Zachrissons Livs Aktiebolag
Visa allt om L o I Zachrissons Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 32 482 31 428 30 555 30 466 30 734 29 527 28 696 28 586 26 713 25 791
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 333 322 -322 -313 31 -252 -115 -340 240 129
Resultat efter finansnetto 307 294 -357 -340 2 -274 -135 -520 265 144
Årets resultat 307 294 -357 -340 2 -274 -135 -472 195 57
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 760 619 622 686 818 976 1 086 1 085 601 557
Omsättningstillgångar 1 887 2 023 2 071 1 738 1 661 1 691 2 360 1 957 2 596 2 800
Tillgångar 2 647 2 642 2 694 2 425 2 479 2 668 3 446 3 042 3 197 3 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 456 349 54 61 141 140 414 549 1 121 1 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 48 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 380 443 506 211 410 464 390 0 221 277
Kortfristiga skulder 1 812 1 850 2 132 2 152 1 927 2 064 2 642 2 493 1 807 1 894
Skulder och eget kapital 2 647 2 642 2 694 2 425 2 479 2 668 3 446 3 042 3 197 3 357
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 964 1 026 998 903 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 735 3 678 3 671 3 807 3 839 2 875 2 687 2 566 2 340 2 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 323 1 258 1 334 1 408 1 322 1 333 1 374 1 305 1 191 1 117
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 0 0 100 200
Omsättning 32 482 31 428 30 555 30 466 30 734 29 527 28 696 28 586 26 713 25 791
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 13 13 12 12 12 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 707 2 619 2 350 2 344 2 561 2 461 2 391 2 382 2 226 2 345
Personalkostnader per anställd (tkr) 423 414 390 404 432 433 426 407 371 391
Rörelseresultat, EBITDA 447 394 -240 -231 144 -142 -1 -210 381 342
Nettoomsättningförändring 3,35% 2,86% 0,29% -0,87% 4,09% 2,90% 0,38% 7,01% 3,57% -%
Du Pont-modellen 12,58% 12,30% -11,88% -12,82% 1,61% -9,26% -2,67% -10,91% 9,07% 4,74%
Vinstmarginal 1,03% 1,03% -1,05% -1,02% 0,13% -0,84% -0,32% -1,16% 1,09% 0,62%
Bruttovinstmarginal 25,16% 25,39% 23,91% 24,59% 25,15% 25,72% 25,49% 23,97% 26,52% 25,58%
Rörelsekapital/omsättning 0,23% 0,55% -0,20% -1,36% -0,87% -1,26% -0,98% -1,88% 2,95% 3,51%
Soliditet 17,23% 13,21% 2,00% 2,52% 5,69% 5,25% 12,01% 18,05% 36,15% 34,83%
Kassalikviditet 57,73% 66,92% 59,52% 44,24% 47,74% 46,08% 61,92% 52,07% 110,13% 114,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...