Visa allt om Demnert & Co AB
Visa allt om Demnert & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 362 630 709 883 777 0 0 0 0 56
Övrig omsättning - - - - - 2 - - - 8
Rörelseresultat (EBIT) -167 -12 30 167 64 -25 -17 -23 -53 -146
Resultat efter finansnetto -167 -12 31 169 64 -26 -35 -24 -15 -149
Årets resultat -167 -12 24 124 47 -26 -35 -24 -15 -149
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 120 124 353
Omsättningstillgångar 113 288 349 495 354 158 275 196 218 71
Tillgångar 113 288 349 495 354 158 275 316 342 424
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 257 269 245 121 124 270 305 329 344
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 0 8 75 72 28 0 1 1 60
Kortfristiga skulder 0 31 73 175 161 7 5 10 12 20
Skulder och eget kapital 113 288 349 495 354 158 275 316 342 424
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 330 430 360 420 360 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 34 44 113 132 113 0 0 0 0 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 4 120 0 0 0
Omsättning 362 630 709 883 777 2 0 0 0 64
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 362 630 709 883 777 - - - - 56
Personalkostnader per anställd (tkr) 416 522 543 563 496 - - - 2 80
Rörelseresultat, EBITDA -167 -12 30 167 64 -24 -13 -19 -26 -115
Nettoomsättningförändring -42,54% -11,14% -19,71% 13,64% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -147,79% -4,17% 8,88% 34,14% 18,08% -% -% -% -% -34,20%
Vinstmarginal -46,13% -1,90% 4,37% 19,14% 8,24% -% -% -% -% -258,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% 89,29%
Rörelsekapital/omsättning 31,22% 40,79% 38,93% 36,24% 24,84% -% -% -% -% 91,07%
Soliditet 79,65% 89,24% 77,08% 49,49% 34,18% 78,48% 98,18% 96,52% 96,20% 81,13%
Kassalikviditet -% 929,03% 478,08% 282,86% 219,88% 2 257,14% 5 260,00% 1 840,00% 1 716,67% 295,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...