Visa allt om Enwa Aktiebolag
Visa allt om Enwa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 29 457 36 760 41 301 38 116 41 126 28 786 34 967 1 915 3
Övrig omsättning - 392 893 468 540 342 598 337 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 0 1 115 -1 858 -1 114 -1 277 -948 524 4 036 -832 -271
Resultat efter finansnetto 0 1 097 -2 097 -1 344 -225 -1 337 61 4 801 -820 -271
Årets resultat 0 1 097 -2 097 -1 344 -225 -237 24 2 663 2 -271
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 16 38 78 108 32 11 0 0
Omsättningstillgångar 1 620 1 723 15 894 13 505 11 445 8 951 8 894 8 868 3 077 811
Tillgångar 1 620 1 723 15 910 13 544 11 523 9 059 8 926 8 879 3 077 811
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 620 1 620 523 2 120 3 464 2 690 2 927 2 903 240 162
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 80 40 0 166 233 803 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 103 15 307 11 384 8 059 6 203 4 666 4 073 2 837 649
Skulder och eget kapital 1 620 1 723 15 910 13 544 11 523 9 059 8 926 8 879 3 077 811
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 764 739 721 577 846 157 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 10 - -
Löner till övriga anställda 0 2 761 6 004 5 204 4 839 3 472 2 217 1 827 458 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 1 305 2 796 2 753 2 713 2 094 1 197 1 204 286 58
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 29 849 37 653 41 769 38 656 41 468 29 384 35 304 1 915 4
Nyckeltal
Antal anställda 0 7 13 14 13 10 6 6 7 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 4 208 2 828 2 950 2 932 4 113 4 798 5 828 274 3
Personalkostnader per anställd (tkr) - 701 811 708 723 728 758 754 142 169
Rörelseresultat, EBITDA 0 1 131 -1 836 -1 089 -1 247 -918 533 4 039 -832 -271
Nettoomsättningförändring -100,00% -19,87% -10,99% 8,36% -7,32% 42,87% -17,68% 1 725,95% 63 733,33% -%
Du Pont-modellen -% 64,77% -11,68% -8,20% -1,19% -9,88% 5,87% 54,34% -26,65% -33,42%
Vinstmarginal -% 3,79% -5,05% -2,69% -0,36% -2,18% 1,82% 13,80% -42,82% -9 033,33%
Bruttovinstmarginal -% 32,28% 43,11% 39,22% 37,62% 31,55% 27,60% 34,45% 24,44% -66,67%
Rörelsekapital/omsättning -% 5,50% 1,60% 5,14% 8,88% 6,68% 14,69% 13,71% 12,53% 5 400,00%
Soliditet 100,00% 94,02% 3,29% 15,65% 30,06% 29,69% 41,87% 41,62% 7,80% 19,98%
Kassalikviditet -% 1 672,82% 92,98% 116,87% 139,66% 140,84% 180,30% 217,73% 108,46% 124,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...