Visa allt om Taxi Västjämtland Aktiebolag
Visa allt om Taxi Västjämtland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 795 13 279 13 750 13 324 13 002 12 108 13 187 13 242 11 422 6 383
Övrig omsättning 6 19 26 64 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 122 401 -370 66 29 69 213 55 73
Resultat efter finansnetto -31 131 480 -341 100 40 81 245 66 82
Årets resultat -12 98 424 -281 73 29 59 133 47 59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 464 607 694 706 952 1 240 1 542 401 18 11
Omsättningstillgångar 2 126 2 123 1 497 1 683 1 706 1 697 2 202 2 341 1 678 1 734
Tillgångar 2 591 2 729 2 191 2 389 2 657 2 937 3 745 2 741 1 696 1 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 797 810 712 289 569 496 467 408 275 228
Obeskattade reserver 0 20 14 0 60 60 60 60 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 65 100 135 92 276 460 644 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 728 1 800 1 330 2 009 1 752 1 921 2 573 2 273 1 421 1 517
Skulder och eget kapital 2 591 2 729 2 191 2 389 2 657 2 937 3 745 2 741 1 696 1 745
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 550 85 86 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 479 494 480 551 0 373 248 200 190 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 174 151 134 142 167 126 130 102 88 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 801 13 298 13 776 13 388 13 002 12 108 13 187 13 242 11 422 6 383
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 898 6 640 6 875 6 662 6 501 6 054 13 187 13 242 11 422 6 383
Personalkostnader per anställd (tkr) 341 351 315 368 362 316 483 316 291 266
Rörelseresultat, EBITDA 119 261 585 -367 69 32 71 219 61 80
Nettoomsättningförändring 3,89% -3,43% 3,20% 2,48% 7,38% -8,18% -0,42% 15,93% 78,94% -%
Du Pont-modellen -0,89% 5,24% 22,77% -12,93% 5,46% 2,83% 2,88% 8,97% 3,95% 4,76%
Vinstmarginal -0,17% 1,08% 3,63% -2,32% 1,12% 0,69% 0,82% 1,86% 0,59% 1,30%
Bruttovinstmarginal 9,55% 10,77% 12,14% 7,30% 9,84% 8,72% 6,70% 6,99% 6,81% 11,06%
Rörelsekapital/omsättning 2,89% 2,43% 1,21% -2,45% -0,35% -1,85% -2,81% 0,51% 2,25% 3,40%
Soliditet 30,76% 30,25% 32,99% 12,10% 23,08% 18,39% 13,65% 16,46% 16,21% 13,07%
Kassalikviditet 123,03% 117,94% 112,56% 83,77% 97,37% 88,34% 85,58% 102,99% 118,09% 114,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...