Visa allt om HLB i Nacka AB
Visa allt om HLB i Nacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 431 908 978 855 866 902 979 957 930 908
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 787 447 489 376 339 431 -85 610 541 592
Resultat efter finansnetto 571 253 121 2 4 158 -436 274 272 377
Årets resultat 334 211 121 2 4 158 -436 0 58 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 433 4 696 4 943 5 210 5 421 5 698 5 980 5 752 5 963 6 159
Omsättningstillgångar 2 283 1 575 965 2 466 763 618 406 902 1 038 719
Tillgångar 6 716 6 271 5 908 7 676 6 184 6 316 6 386 6 654 7 000 6 877
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 051 718 507 385 384 380 222 158 158 100
Obeskattade reserver 168 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 230 5 280 5 280 6 880 5 430 5 606 5 782 5 958 6 134 6 310
Kortfristiga skulder 267 249 121 410 370 330 382 537 707 467
Skulder och eget kapital 6 716 6 271 5 908 7 676 6 184 6 316 6 386 6 654 7 000 6 877
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 431 908 978 855 866 902 979 957 930 908
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 175 713 756 647 616 713 187 862 787 832
Nettoomsättningförändring 57,60% -7,16% 14,39% -1,27% -3,99% -7,87% 2,30% 2,90% 2,42% -%
Du Pont-modellen 11,72% 7,13% 8,28% 5,69% 5,48% 6,84% -1,32% 9,81% 8,31% 8,97%
Vinstmarginal 55,00% 49,23% 50,00% 51,11% 39,15% 47,89% -8,58% 68,23% 62,58% 67,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 140,88% 146,04% 86,30% 240,47% 45,38% 31,93% 2,45% 38,14% 35,59% 27,75%
Soliditet 17,60% 11,76% 8,58% 5,02% 6,21% 6,02% 3,48% 2,37% 2,26% 1,45%
Kassalikviditet 855,06% 632,53% 797,52% 601,46% 206,22% 187,27% 106,28% 167,97% 146,82% 153,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...