Visa allt om Rörvik Timber Linghem Aktiebolag
Visa allt om Rörvik Timber Linghem Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 108 519 106 245 78 943 74 546 67 380 55 385 42 167 93 305 52 069 83 684
Övrig omsättning 181 - 90 468 - 29 892 120 95 153 679
Rörelseresultat (EBIT) -5 991 -7 141 -7 130 -11 815 -14 153 4 201 -23 843 -26 609 7 970 3 030
Resultat efter finansnetto -6 106 -7 380 -7 409 -12 218 -14 696 3 788 -24 842 -29 055 7 468 1 265
Årets resultat -6 106 -4 380 -10 921 -12 905 -14 696 4 102 -18 327 -8 805 4 016 323
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 545 40 470 41 116 47 722 51 570 53 335 58 919 55 463 47 905 38 272
Omsättningstillgångar 23 256 27 027 24 997 20 238 24 689 20 654 33 740 61 017 40 064 32 449
Tillgångar 85 801 67 497 66 113 67 959 76 260 73 989 92 658 116 480 87 968 70 722
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 710 5 316 696 518 973 3 869 -7 604 10 723 21 417 6 810
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 17 096 8 680
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 62 519 30 940 45 440 47 340 52 590 49 190 28 000 28 700 19 500 41 012
Kortfristiga skulder 22 572 31 241 19 977 20 102 22 697 20 931 72 262 77 057 29 955 14 218
Skulder och eget kapital 85 801 67 497 66 113 67 959 76 260 73 989 92 658 116 480 87 968 70 722
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 567 567 541 530 510 499 499 483 617 1 307
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 9 534 9 563 8 096 6 858 7 387 7 174 7 576 13 100 4 453 6 383
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 980 3 939 3 370 2 759 2 918 3 006 2 036 5 504 2 011 3 060
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0
Omsättning 108 700 106 245 79 033 75 014 67 380 85 277 42 287 93 400 52 222 84 363
Nyckeltal
Antal anställda 29 28 25 22 24 23 28 37 30 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 742 3 794 3 158 3 388 2 808 2 408 1 506 2 522 1 736 3 347
Personalkostnader per anställd (tkr) 484 545 480 461 451 464 361 516 236 432
Rörelseresultat, EBITDA -867 -2 158 -3 146 -7 990 -10 445 7 677 -20 476 -22 531 9 873 7 053
Nettoomsättningförändring 2,14% 34,58% 5,90% 10,64% 21,66% 31,35% -54,81% 79,19% -37,78% -%
Du Pont-modellen -6,98% -10,58% -10,77% -17,36% -18,53% 5,68% -25,64% -22,79% 9,26% 4,31%
Vinstmarginal -5,52% -6,72% -9,02% -15,83% -20,97% 7,59% -56,35% -28,45% 15,65% 3,64%
Bruttovinstmarginal 30,91% 14,21% -4,29% -11,21% -15,87% -26,36% -46,86% -20,19% 25,05% 42,40%
Rörelsekapital/omsättning 0,63% -3,97% 6,36% 0,18% 2,96% -0,50% -91,36% -17,19% 19,41% 21,79%
Soliditet 0,83% 7,88% 1,05% 0,76% 1,28% 5,23% -8,21% 9,21% 38,34% 18,47%
Kassalikviditet 27,43% 26,87% 53,93% 56,75% 45,31% 27,84% 35,06% 53,06% 73,54% 90,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...