Visa allt om Malmö Motorrenovering Aktiebolag
Visa allt om Malmö Motorrenovering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 786 6 455 6 512 4 636 4 726 4 475 3 984 4 532 4 602 3 776
Övrig omsättning 32 24 71 12 1 443 100 77 81 85 128
Rörelseresultat (EBIT) 46 62 -333 82 566 59 42 -147 -110 131
Resultat efter finansnetto 12 20 -388 40 507 -67 -101 -323 -236 29
Årets resultat 9 20 -216 28 305 -31 -101 -234 -180 18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 662 495 762 1 703 1 354 1 992 2 126 2 266 2 135 1 941
Omsättningstillgångar 1 473 859 1 180 447 517 662 539 916 973 972
Tillgångar 2 135 1 354 1 942 2 150 1 871 2 654 2 665 3 182 3 108 2 913
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 232 224 204 429 551 246 277 377 373 511
Obeskattade reserver 0 0 0 110 110 0 36 36 48 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 013 339 518 697 354 1 404 1 747 2 120 1 648 1 569
Kortfristiga skulder 890 792 1 221 914 856 1 004 605 648 1 039 784
Skulder och eget kapital 2 135 1 354 1 942 2 150 1 871 2 654 2 665 3 182 3 108 2 913
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 688 783 678 497 476 498 536 684
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 060 1 016 242 209 233 197 129 135 149 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 359 345 245 277 268 197 158 185 210 322
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0
Omsättning 7 818 6 479 6 583 4 648 6 169 4 575 4 061 4 613 4 687 3 904
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 947 1 614 1 628 1 159 1 575 1 492 1 328 1 511 1 151 944
Personalkostnader per anställd (tkr) 359 348 297 320 403 307 265 262 226 261
Rörelseresultat, EBITDA 285 349 -95 290 773 242 206 16 -14 219
Nettoomsättningförändring 20,62% -0,88% 40,47% -1,90% 5,61% 12,32% -12,09% -1,52% 21,88% -%
Du Pont-modellen 2,20% 4,65% -17,10% 3,81% 30,30% 2,22% 1,69% -4,59% -3,51% 4,53%
Vinstmarginal 0,60% 0,98% -5,10% 1,77% 12,00% 1,32% 1,13% -3,22% -2,37% 3,50%
Bruttovinstmarginal 35,58% 44,18% 40,37% 50,60% 39,29% 42,99% 38,05% 34,64% 41,68% 54,87%
Rörelsekapital/omsättning 7,49% 1,04% -0,63% -10,07% -7,17% -7,64% -1,66% 5,91% -1,43% 4,98%
Soliditet 10,87% 16,54% 10,50% 23,72% 33,78% 9,27% 11,39% 12,66% 13,11% 18,73%
Kassalikviditet 134,49% 82,20% 80,18% 39,93% 41,47% 48,21% 45,95% 78,86% 73,24% 47,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...