Visa allt om Klingbo Entreprenad AB
Visa allt om Klingbo Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 621 3 880 2 339 2 256 2 519 880 830 607 741 3 265
Övrig omsättning 11 68 277 12 - - - 35 75 40
Rörelseresultat (EBIT) 442 498 139 20 271 -104 -301 -324 -494 -60
Resultat efter finansnetto 385 395 87 -9 282 -92 -296 -325 -470 -79
Årets resultat 144 353 87 -9 282 -92 -296 -195 35 168
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 866 3 565 4 107 2 086 2 242 302 535 739 758 318
Omsättningstillgångar 1 301 1 129 1 512 1 161 1 319 1 165 1 036 1 179 1 545 3 371
Tillgångar 4 167 4 694 5 619 3 247 3 561 1 467 1 570 1 919 2 303 3 689
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 021 1 878 1 525 1 438 1 447 1 165 1 258 1 654 1 928 1 957
Obeskattade reserver 200 0 0 0 0 0 0 0 130 656
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 119 1 659 2 374 1 124 1 723 164 166 146 66 63
Kortfristiga skulder 826 1 158 1 720 685 391 138 147 119 179 1 012
Skulder och eget kapital 4 167 4 694 5 619 3 247 3 561 1 467 1 570 1 919 2 303 3 689
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 312 300 300 300 300 350 300 287 300 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 323 417 319 335 322 0 26 0 15 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 219 272 199 213 212 114 160 151 146 248
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 80 64
Omsättning 4 632 3 948 2 616 2 268 2 519 880 830 642 816 3 305
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 311 1 940 1 170 1 128 1 260 880 830 607 741 1 633
Personalkostnader per anställd (tkr) 450 534 426 465 440 484 498 446 440 422
Rörelseresultat, EBITDA 1 394 1 056 701 376 709 129 -67 -90 -286 26
Nettoomsättningförändring 19,10% 65,88% 3,68% -10,44% 186,25% 6,02% 36,74% -18,08% -77,30% -%
Du Pont-modellen 10,66% 10,65% 2,67% 1,69% 9,13% -5,52% -18,85% -16,88% -20,10% -1,60%
Vinstmarginal 9,61% 12,89% 6,41% 2,44% 12,90% -9,20% -35,66% -53,38% -62,48% -1,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 98,29% 99,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,28% -0,75% -8,89% 21,10% 36,84% 116,70% 107,11% 174,63% 184,35% 72,25%
Soliditet 52,24% 40,01% 27,14% 44,29% 40,63% 79,41% 80,13% 86,19% 87,78% 65,85%
Kassalikviditet 157,51% 97,50% 87,91% 169,49% 337,34% 844,20% 704,76% 990,76% 863,13% 333,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...