Visa allt om Nypongården Advokatbyrå Aktiebolag
Visa allt om Nypongården Advokatbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 547 104 406 480 2 203 1 884 4 004 3 214 3 140 3 032
Övrig omsättning - - - 85 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 208 -113 62 237 1 251 635 2 744 1 965 1 847 1 844
Resultat efter finansnetto 402 350 83 242 1 252 628 2 730 1 959 1 829 1 819
Årets resultat 666 559 296 354 927 569 1 616 1 025 962 946
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 226 302 273 330 8 881 8 468 9 400 8 019 6 942 5 490
Omsättningstillgångar 10 679 10 342 10 534 10 578 1 950 1 902 1 321 588 300 563
Tillgångar 10 905 10 643 10 807 10 909 10 831 10 370 10 721 8 607 7 242 6 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 029 8 519 8 115 7 969 7 758 6 997 6 592 5 156 4 281 3 487
Obeskattade reserver 1 563 2 037 2 361 2 671 2 929 2 970 3 155 2 655 2 155 1 695
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 314 88 332 269 143 403 973 796 806 871
Skulder och eget kapital 10 905 10 643 10 807 10 909 10 831 10 370 10 721 8 607 7 242 6 054
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 600 600 273 600 600
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 152 110 432 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 6 3 17 12 346 487 486 221 473 452
Utdelning till aktieägare 160 156 155 150 144 165 165 180 150 168
Omsättning 547 104 406 565 2 203 1 884 4 004 3 214 3 140 3 032
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 547 104 406 480 2 203 1 884 4 004 3 214 3 140 3 032
Personalkostnader per anställd (tkr) 29 9 211 160 801 1 103 1 101 1 110 1 092 1 070
Rörelseresultat, EBITDA 283 -38 120 295 1 334 718 2 827 2 048 1 930 1 864
Nettoomsättningförändring 425,96% -74,38% -15,42% -78,21% 16,93% -52,95% 24,58% 2,36% 3,56% -%
Du Pont-modellen 3,70% 3,29% 0,76% 2,22% 11,59% 6,12% 25,59% 23,02% 25,59% 30,51%
Vinstmarginal 73,67% 336,54% 20,20% 50,42% 56,97% 33,70% 68,53% 61,64% 59,01% 60,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 894,88% 9 859,62% 2 512,81% 2 147,71% 82,02% 79,56% 8,69% -6,47% -16,11% -10,16%
Soliditet 93,98% 94,97% 92,13% 91,09% 91,56% 88,58% 83,18% 82,11% 80,54% 77,76%
Kassalikviditet 3 400,96% 11 752,27% 3 172,89% 3 932,34% 1 363,64% 471,96% 135,77% 73,87% 37,22% 64,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...