Visa allt om BIVÄ Aktiebolag
Visa allt om BIVÄ Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 194 9 464 9 666 10 020 8 006 8 386 8 236 6 474 4 080 2 839
Övrig omsättning - - - - - - - - - 20
Rörelseresultat (EBIT) 347 237 397 736 431 285 526 449 221 -215
Resultat efter finansnetto 287 74 218 478 12 44 322 197 92 -324
Årets resultat 0 0 -1 0 0 0 0 6 73 -64
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 776 5 348 5 923 6 290 6 962 7 439 10 657 9 069 5 309 2 654
Omsättningstillgångar 3 160 3 093 2 391 2 446 3 196 1 219 2 197 1 924 1 647 1 305
Tillgångar 7 936 8 441 8 314 8 736 10 158 8 658 12 854 10 993 6 956 3 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 160 160 160 161 161 161 446 446 440 368
Obeskattade reserver 1 797 1 498 1 407 1 188 694 670 599 262 67 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 158 4 752 5 128 5 739 6 444 6 302 9 460 8 131 3 428 2 778
Kortfristiga skulder 1 821 2 031 1 620 1 649 2 859 1 525 2 349 2 154 3 021 775
Skulder och eget kapital 7 936 8 441 8 314 8 736 10 158 8 658 12 854 10 993 6 956 3 958
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 120 120 120 120 106
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 472 456 456 294 247 102 102 85 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 173 159 146 95 80 72 72 68 40 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0
Omsättning 10 194 9 464 9 666 10 020 8 006 8 386 8 236 6 474 4 080 2 859
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 398 3 155 3 222 3 340 4 003 4 193 4 118 3 237 4 080 2 839
Personalkostnader per anställd (tkr) 139 145 136 111 163 148 148 137 160 139
Rörelseresultat, EBITDA 1 669 1 556 1 534 1 810 1 468 1 224 1 517 1 060 580 102
Nettoomsättningförändring 7,71% -2,09% -3,53% 25,16% -4,53% 1,82% 27,22% 58,68% 43,71% -%
Du Pont-modellen 4,90% 3,17% 5,11% 8,57% 4,36% 3,38% 4,15% 4,57% 3,34% -5,20%
Vinstmarginal 3,82% 2,83% 4,40% 7,48% 5,53% 3,49% 6,47% 7,75% 5,69% -7,26%
Bruttovinstmarginal 36,51% 33,91% 37,56% 44,02% 26,87% 29,08% 35,92% 29,01% 46,86% 31,81%
Rörelsekapital/omsättning 13,14% 11,22% 7,98% 7,95% 4,21% -3,65% -1,85% -3,55% -33,68% 18,67%
Soliditet 19,68% 15,74% 15,12% 11,87% 6,62% 7,56% 6,90% 5,77% 7,02% 9,99%
Kassalikviditet 124,05% 118,66% 120,74% 105,09% 62,78% 35,80% 65,30% 53,95% 34,99% 44,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...