Visa allt om Familjehemsverksamheten Skaraborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 12 628 14 008 13 959 13 766 14 495 11 859 10 210 9 106 8 460 8 585
Övrig omsättning - - 106 - - - - - 28 -
Rörelseresultat (EBIT) 428 657 1 012 1 196 1 576 785 570 123 1 232 1 998
Resultat efter finansnetto 428 659 1 029 1 235 1 624 807 574 148 1 291 2 038
Årets resultat 26 85 121 925 1 162 564 400 79 1 130 1 458
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 309 446 583 61 127 195 269 37 23 132
Omsättningstillgångar 2 186 2 472 3 018 3 885 3 980 3 170 3 328 3 084 3 536 4 014
Tillgångar 2 495 2 917 3 601 3 946 4 107 3 366 3 596 3 121 3 559 4 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 926 1 399 2 014 1 893 1 748 1 599 1 405 1 373 2 093 2 392
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 570 1 518 1 587 2 053 2 359 1 767 2 192 1 748 1 466 1 465
Skulder och eget kapital 2 495 2 917 3 601 3 946 4 107 3 366 3 596 3 121 3 559 4 146
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 1 034 1 124 860 1 080 683 316
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 6 205 7 006 6 807 6 646 5 758 4 726 4 062 3 566 2 862 2 916
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 415 2 673 2 554 2 418 2 427 2 098 1 753 1 642 1 247 1 127
Utdelning till aktieägare 0 500 700 0 0 0 0 0 800 1 400
Omsättning 12 628 14 008 14 065 13 766 14 495 11 859 10 210 9 106 8 488 8 585
Nyckeltal
Antal anställda 28 32 31 31 31 26 23 21 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 451 438 450 444 468 456 444 434 470 477
Personalkostnader per anställd (tkr) 322 314 314 304 310 316 301 312 276 247
Rörelseresultat, EBITDA 565 794 1 130 1 262 1 644 858 643 135 1 246 2 063
Nettoomsättningförändring -9,85% 0,35% 1,40% -5,03% 22,23% 16,15% 12,12% 7,64% -1,46% -%
Du Pont-modellen 17,15% 22,59% 28,58% 31,32% 39,54% 23,98% 15,96% 4,71% 36,27% 49,18%
Vinstmarginal 3,39% 4,70% 7,37% 8,98% 11,20% 6,80% 5,62% 1,61% 15,26% 23,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,88% 6,81% 10,25% 13,31% 11,18% 11,83% 11,13% 14,67% 24,47% 29,69%
Soliditet 37,11% 47,96% 55,93% 47,97% 42,56% 47,50% 39,07% 43,99% 58,81% 62,70%
Kassalikviditet 139,24% 162,85% 190,17% 189,24% 168,72% 179,40% 151,82% 176,43% 241,20% 273,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...