Visa allt om Familjehemsverksamheten Skaraborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 14 008 13 959 13 766 14 495 11 859 10 210 9 106 8 460 8 585 8 642
Övrig omsättning - 106 - - - - - 28 - 105
Rörelseresultat (EBIT) 657 1 012 1 196 1 576 785 570 123 1 232 1 998 697
Resultat efter finansnetto 659 1 029 1 235 1 624 807 574 148 1 291 2 038 1 340
Årets resultat 85 121 925 1 162 564 400 79 1 130 1 458 802
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 446 583 61 127 195 269 37 23 132 173
Omsättningstillgångar 2 472 3 018 3 885 3 980 3 170 3 328 3 084 3 536 4 014 3 136
Tillgångar 2 917 3 601 3 946 4 107 3 366 3 596 3 121 3 559 4 146 3 309
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 399 2 014 1 893 1 748 1 599 1 405 1 373 2 093 2 392 1 042
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 288 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 518 1 587 2 053 2 359 1 767 2 192 1 748 1 466 1 465 1 979
Skulder och eget kapital 2 917 3 601 3 946 4 107 3 366 3 596 3 121 3 559 4 146 3 309
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 034 1 124 860 1 080 683 316 1 286
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 7 006 6 807 6 646 5 758 4 726 4 062 3 566 2 862 2 916 3 056
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 2 673 2 554 2 418 2 427 2 098 1 753 1 642 1 247 1 127 1 538
Utdelning till aktieägare 500 700 0 0 0 0 0 800 1 400 0
Omsättning 14 008 14 065 13 766 14 495 11 859 10 210 9 106 8 488 8 585 8 747
Nyckeltal
Antal anställda 32 31 31 31 26 23 21 18 18 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) 438 450 444 468 456 444 434 470 477 412
Personalkostnader per anställd (tkr) 314 314 304 310 316 301 312 276 247 284
Rörelseresultat, EBITDA 794 1 130 1 262 1 644 858 643 135 1 246 2 063 766
Nettoomsättningförändring 0,35% 1,40% -5,03% 22,23% 16,15% 12,12% 7,64% -1,46% -0,66% -%
Du Pont-modellen 22,59% 28,58% 31,32% 39,54% 23,98% 15,96% 4,71% 36,27% 49,18% 40,50%
Vinstmarginal 4,70% 7,37% 8,98% 11,20% 6,80% 5,62% 1,61% 15,26% 23,75% 15,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,81% 10,25% 13,31% 11,18% 11,83% 11,13% 14,67% 24,47% 29,69% 13,39%
Soliditet 47,96% 55,93% 47,97% 42,56% 47,50% 39,07% 43,99% 58,81% 62,70% 37,76%
Kassalikviditet 162,85% 190,17% 189,24% 168,72% 179,40% 151,82% 176,43% 241,20% 273,99% 158,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...