Visa allt om Åke Karlssons Bilverkstad Aktiebolag
Visa allt om Åke Karlssons Bilverkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 553 8 970 9 109 9 528 10 958 9 990 9 989 9 557 9 836 8 841
Övrig omsättning 166 166 163 124 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 626 599 1 106 1 881 1 150 1 575 1 026 1 606 1 120
Resultat efter finansnetto 10 651 638 1 196 1 905 1 151 1 553 1 058 1 594 1 028
Årets resultat 57 558 542 657 1 429 926 1 233 903 1 187 804
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 867 2 056 2 160 2 336 2 270 2 348 1 960 2 331 2 372 2 397
Omsättningstillgångar 12 918 12 626 12 357 11 710 11 129 9 744 9 835 9 221 8 595 6 884
Tillgångar 14 786 14 682 14 517 14 047 13 399 12 093 11 794 11 552 10 967 9 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 618 10 561 10 003 9 461 8 804 7 375 6 449 6 082 5 179 3 992
Obeskattade reserver 465 533 602 663 366 406 514 665 871 933
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 498 2 498 2 516 2 599 2 938 2 813 3 716 3 574 3 421 3 268
Kortfristiga skulder 1 205 1 090 1 395 1 323 1 291 1 499 1 117 1 230 1 496 1 087
Skulder och eget kapital 14 786 14 682 14 517 14 047 13 399 12 093 11 794 11 552 10 967 9 281
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 257 96 96 96 208
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 410 2 267 2 367 2 228 2 178 2 046 2 194 1 996 1 853 1 653
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 758 780 710 650 920 623 675 727 671 647
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 866 0 0
Omsättning 8 719 9 136 9 272 9 652 10 958 9 990 9 989 9 557 9 836 8 841
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 950 997 1 012 1 191 1 218 1 110 1 110 1 062 1 093 982
Personalkostnader per anställd (tkr) 357 344 348 366 318 331 334 320 299 283
Rörelseresultat, EBITDA 318 973 909 1 378 2 182 1 502 1 946 1 394 1 922 1 412
Nettoomsättningförändring -4,65% -1,53% -4,40% -13,05% 9,69% 0,01% 4,52% -2,84% 11,25% -%
Du Pont-modellen 0,14% 4,86% 5,00% 9,15% 15,34% 10,16% 13,99% 11,18% 16,40% 13,18%
Vinstmarginal 0,23% 7,95% 7,97% 13,50% 18,76% 12,30% 16,52% 13,51% 18,29% 13,83%
Bruttovinstmarginal 58,08% 56,76% 57,93% 57,40% 57,69% 56,96% 61,37% 59,81% 58,80% 56,80%
Rörelsekapital/omsättning 136,95% 128,61% 120,34% 109,02% 89,78% 82,53% 87,28% 83,61% 72,17% 65,57%
Soliditet 74,26% 74,76% 72,14% 70,83% 67,72% 63,46% 57,89% 56,79% 52,94% 50,25%
Kassalikviditet 1 028,38% 1 110,92% 826,88% 818,07% 806,27% 604,87% 815,94% 688,70% 534,22% 589,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...