Visa allt om BIA Härdplast AB
Visa allt om BIA Härdplast AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 553 24 865 24 814 23 234 34 416 34 928 24 836 27 757 31 207 46 077
Övrig omsättning 420 256 429 292 325 136 117 110 159 110
Rörelseresultat (EBIT) 7 614 7 751 7 450 6 474 11 601 8 809 11 058 4 140 6 311 6 857
Resultat efter finansnetto 7 784 7 949 7 854 6 625 11 794 8 899 11 009 4 757 6 545 6 883
Årets resultat 6 882 5 142 4 400 3 303 6 471 3 214 4 438 2 393 3 322 3 721
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 981 12 775 13 059 12 520 12 767 12 599 9 034 9 136 9 396 9 706
Omsättningstillgångar 31 909 48 518 43 710 40 305 38 057 32 646 30 333 20 375 17 478 12 575
Tillgångar 65 890 61 293 56 768 52 825 50 825 45 245 39 367 29 512 26 875 22 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 728 35 247 32 305 29 037 26 912 22 628 20 464 17 025 15 432 12 835
Obeskattade reserver 16 657 17 695 16 614 15 997 15 871 13 630 10 822 7 358 6 124 4 394
Avsättningar (tkr) 0 0 155 190 50 100 3 51 6 25
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 505 8 351 7 695 7 600 7 992 8 888 8 080 5 077 5 312 5 027
Skulder och eget kapital 65 890 61 293 56 768 52 825 50 825 45 245 39 367 29 512 26 875 22 281
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 260 1 266 1 242 1 180 1 136 1 135 1 086 1 102 903 808
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 331 3 225 3 091 2 584 2 733 2 592 2 671 2 544 2 095 1 783
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 659 1 548 1 588 1 500 1 469 1 410 1 220 1 338 1 213 889
Utdelning till aktieägare 2 415 2 401 2 200 1 133 878 1 200 1 050 1 000 800 725
Omsättning 24 973 25 121 25 243 23 526 34 741 35 064 24 953 27 867 31 366 46 187
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 8 10 10 10 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 069 3 108 3 102 2 904 4 302 3 493 2 484 2 776 3 467 5 760
Personalkostnader per anställd (tkr) 790 794 793 695 654 513 499 500 464 447
Rörelseresultat, EBITDA 8 095 8 228 7 894 6 721 11 848 8 982 11 188 4 400 6 620 7 170
Nettoomsättningförändring -1,25% 0,21% 6,80% -32,49% -1,47% 40,63% -10,52% -11,06% -32,27% -%
Du Pont-modellen 11,92% 13,10% 13,96% 12,71% 23,36% 19,77% 28,24% 16,28% 24,37% 30,92%
Vinstmarginal 31,99% 32,29% 31,94% 28,91% 34,50% 25,62% 44,77% 17,31% 20,99% 14,95%
Bruttovinstmarginal 67,21% 66,93% 64,06% 60,51% 54,88% 46,09% 71,39% 38,23% 40,00% 25,88%
Rörelsekapital/omsättning 91,25% 161,54% 145,14% 140,76% 87,36% 68,02% 89,60% 55,11% 38,98% 16,38%
Soliditet 80,01% 80,02% 79,73% 77,29% 75,96% 72,21% 72,24% 75,64% 73,83% 71,80%
Kassalikviditet 283,37% 529,78% 519,25% 486,76% 445,17% 237,16% 185,43% 259,31% 207,17% 130,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...