Visa allt om Didner & Gerge Fonder Aktiebolag
Visa allt om Didner & Gerge Fonder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 266 442 467 320 311 339 193 972 173 104 161 695 98 689 95 444 71 183 63 389
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 199 506 145 332 98 035 59 501 57 036 59 115 25 755 27 298 60 964 53 285
Resultat efter finansnetto 204 953 146 064 98 902 62 151 58 520 59 607 28 847 34 541 79 875 71 309
Årets resultat 159 793 113 903 77 134 45 761 43 121 43 923 21 227 24 861 57 486 51 334
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 991 5 281 4 322 4 356 20 352 4 050 4 129 106 387 100 838 101 544
Omsättningstillgångar 294 783 220 693 160 450 89 200 71 728 80 785 45 367 39 219 142 233 91 753
Tillgångar 295 774 225 974 164 771 93 556 92 080 84 834 49 497 145 606 243 072 193 297
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 175 342 125 549 86 646 54 512 51 251 52 129 28 206 131 979 218 618 162 431
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 120 432 100 425 78 125 39 044 40 829 32 705 21 290 13 627 24 454 30 865
Skulder och eget kapital 295 774 225 974 164 771 93 556 92 080 84 834 49 497 145 606 243 072 193 297
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 4 089 4 536 5 039 4 422 2 612 2 687 6 515 3 332 2 583 2 508
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 345 20 963 16 357 10 620 8 962 7 103 5 137 2 182 1 905 1 462
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 054 11 318 8 324 5 046 4 800 3 545 6 499 11 724 1 572 1 458
Utdelning till aktieägare 156 000 110 000 75 000 45 000 42 500 44 000 20 000 105 000 111 500 1 300
Omsättning 266 442 467 320 311 339 193 972 173 104 161 695 98 689 95 444 71 183 63 389
Nyckeltal
Antal anställda 22 20 17 15 13 10 10 10 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 12 111 23 366 18 314 12 931 13 316 16 170 9 869 9 544 11 864 10 565
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 953 1 866 1 756 1 458 1 357 1 333 1 736 1 629 1 021 900
Rörelseresultat, EBITDA 199 678 145 522 98 111 59 686 57 183 59 282 25 959 27 605 61 121 53 453
Nettoomsättningförändring -42,99% 50,10% 60,51% 12,06% 7,06% 63,84% 3,40% 34,08% 12,30% -%
Du Pont-modellen 69,43% 64,64% 60,02% 66,43% 63,55% 70,26% 58,51% 23,77% 32,92% 36,90%
Vinstmarginal 77,08% 31,26% 31,77% 32,04% 33,81% 36,86% 29,34% 36,26% 112,41% 112,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,44% 25,74% 26,44% 25,86% 17,85% 29,73% 24,40% 26,81% 165,46% 96,05%
Soliditet 59,28% 55,56% 52,59% 58,27% 55,66% 61,45% 56,99% 90,64% 89,94% 84,03%
Kassalikviditet 244,77% 219,76% 205,38% 228,46% 175,68% 247,01% 213,09% 287,80% 581,63% 297,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...